migrate iconEmigreren

Beschrijving

U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. 

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Aanvragen

Om uw emigratie door te geven, heeft de gemeente van u nodig:

 • in welk land u zult verblijven
 • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
 • de datum waarop u verhuist
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Uw verhuizing naar het buitenland(emigratie) kunt u op 2 manieren doorgeven aan de gemeente:

 • Online. U heeft daarbij uw DigiD nodig.

Verhuizen naar het buitenland/Emigratie

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk. U kunt dan niet online uw verhuizing naar het buitenland (emigratie) doorgeven, maar moet persoonlijk langskomen bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken

 • Persoonlijk
  U kunt uw verhuizing naar het buitenland (emigratie) persoonlijk bij de gemeente doorgeven. Ook als u geen DigiD heeft, geeft u uw verhuizing naar het buitenland(emigratie) persoonlijk door. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Een afspraak maken kan op de volgende manieren: bij de receptie van het gemeentehuis, telefonisch (0597-482000) of online een Afspraak maken (kies dan voor Emigratie).

Voorwaarden

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar 

Blijven er mensen op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Contact

U doet de melding bij de gemeente, binnen 5 dagen voor uw vertrek.

Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Meer informatie