Emigreren

Beschrijving

Als u zich voor langere tijd in het buitenland vestigt en u laat zich uitschrijven bij uw laatste woongemeente, dan is er sprake van vertrek naar het buitenland.

Voordat u vertrekt uit Nederland geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente.

U meldt bij de gemeente uw verhuizing naar het buitenland binnen vijf dagen voor vertrek. U moet een melding doen als u in één jaar, langer dan acht maanden naar het buitenland gaat. Deze acht maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente.

Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen.

Aanvragen

Uw verhuizing naar het buitenland (emigratie) kunt u op 2 manieren doorgeven aan de gemeente:

 • U heeft daarbij uw DigiD nodig. Let op: mag alleen als er geen familieleden op uw adres achterblijven.

Aangifte verhuizen naar het buitenland/Emigratieexterne-link-icoon

 • Op afspraak.U kunt uw emigratie persoonlijk bij de gemeente, aan de balie, doorgeven. Ook als u geen DigiD heeft, geeft u emigratie persoonlijk door. Hiervoor moet u een afspraak maken. U toont bij uw aangifte uw geldig identiteitsbewijs.

Voor het doorgeven van een emigratie aan de balie kunt u direct online een afspraak maken.externe-link-icoon

Voorwaarden

Online uw vertrek doorgeven kan alleen als er geen familieleden op uw huidige adres achterblijven.

Blijven er familieleden op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten u en de mensen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk. U moet voor de emigratie een afspraak maken.

Om uw emigratie door te geven, heeft de gemeente de volgende gegevens van u nodig:

 • het land waar u gaat verblijven
 • uw eerste adres in het buitenland (met plaatsnaam)

de datum waarop u verhuist. Let op: de datum van vertrek is dat de datum waarop wij de aangifte ontvangen.

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, dan kunt u uw aangifte doen. Dit kan gedaan worden door:

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Door ouder, voogd of verzorger voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Bewijs van uitschrijving

 • Als u een bewijs van uitschrijving nodig heeft, dan kunt u dit meteen aanvragen bij uw persoonlijke aangifte aan de balie. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
 • Hebt u de aangifte online doorgegeven? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente.

Nederlandwereldwijd.nlexterne-link-icoon. Op deze website leest u ook hoe u een bewijs van uitschrijving bij de gemeente aanvraagtexterne-link-icoon.

Kosten

Het doorgeven van een emigratie is gratis.

Contactgegevens

U doet de aangifte bij de gemeente, binnen 5 dagen voor uw vertrek.

Let op: de datum van vertrek is de datum waarop wij de aangifte van emigratie hebben ontvangen.

Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Meer informatie