Erkenning kind

Beschrijving

Door een kind te erkennen, wordt u wettelijk de ouder van dat kind en ontstaat er een familierechtelijke band. Ook verkrijgt u door erkenning het ouderlijk gezag over het kind. Als u ervoor kiest dat alleen de moeder het ouderlijk gezag heeft, moet u hiervoor een verklaring afleggen. U kunt het kind erkennen bij elke gemeente in Nederland. Erkenning bij de geboorte kan alleen worden gedaan in de gemeente waar de geboorteaangifte plaatsvindt.

Erkenning ongeboren vrucht

Als u getrouwd bent met de moeder van het ongeboren kind of een geregistreerd partnerschap heeft, wordt u automatisch de wettelijke ouder van het kind en is erkenning niet nodig. Als u de moeder van het kind bent en u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder, wordt u automatisch meemoeder als u bij de geboorte een anonieme donorverklaring van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting overlegt. Als u deze verklaring niet heeft, moet u het kind alsnog erkennen om wettelijk ouder te worden.

Bij de erkenning heeft u ook de mogelijkheid om een keuze te maken over de achternaam van het kind. U kunt kiezen voor de achternaam van de vader/meemoeder of voor een combinatie van beide namen. Als u geen keuze maakt, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de pagina over naamskeuze.(LINK)

Erkenning kind

Voor het erkennen van een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van de moeder vereist. Voor een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is zowel de toestemming van de moeder als van het kind nodig. Bij een kind van 16 jaar of ouder is alleen toestemming van het kind vereist. Vanaf 16 jaar wordt er verplicht een keuze gemaakt voor de achternaam, zelfs als deze hetzelfde blijft.

Erkenning kan van invloed zijn op de nationaliteit van het kind. Als de persoon die erkent de Nederlandse nationaliteit heeft, kan dit gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind, afhankelijk van de leeftijd. Kinderen jonger dan 7 jaar krijgen automatisch de Nederlandse nationaliteit. Voor kinderen van 7 jaar of ouder gelden bepaalde voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.

Aanvragen

Voor het maken van een afspraak voor erkenning, kunt u contact opnemen met de gemeente via (0597) 48 20 00 of  mailen naar info@gemeente-oldambt.nl.

Voor de erkenning heeft u nodig:

  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder van het kind
  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • Eventueel toestemmingsformulier moeder

Is het formulier voor u niet leesbaar neem dan contact op met de gemeente via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl.

Voorwaarden

Om te kunnen erkennen gelden er regels. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:

  • De erkenner is 16 jaar of ouder.
  • De erkenner is geen familie van de moeder.
  • Het kind heeft niet al 2 ouders.
  • Wanneer het kind 12 jaar of ouder is, moet het kind het eens zijn met de erkenning.
  • Staat de erkenner onder curatele dan is er toestemming van de kantonrechter nodig.

Kosten

Erkenning is gratis. Als u een kopie van de geboorteakte wilt ontvangen, moet u hiervoor betalen (€16,60 in 2024).

Contact

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland. Dat kan voor of na de geboorte.

Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.

Formulieren

Meer informatie