Evenement organiseren? Houd rekening met de natuur!

Bij het organiseren van een evenement zoals een concert, vuurwerkshow, motorcross, kermis of vliegerfestival komt veel kijken. Vermoedelijk denkt u daarbij niet snel aan natuurwetgeving. Natuurbescherming staat overigens los van de evenementenvergunning, terwijl evenementen zich vaak afspelen op plekken met beschermde natuurwaarden zoals parken, het buitengebied of in beschermde natuurgebieden zoal bossen, uiterwaarden of duinen. Om een evenement te mogen houden, moet de initiatiefnemer voorafgaand aan het evenement de aanwezige natuurwaarden in kaart brengen en daar aantoonbaar zorgvuldig mee omgaan.

Wees er op tijd bij


Eén van de eerste vragen is of het evenement negatief effect kán hebben op beschermde natuur. Ligt een beschermd natura 2000-gebied om de hoek of valt de beoogde datum voor het evenement binnen het broedseizoen van vogels? Het is cruciaal om deze vraag tijdig te stellen. Bij een wekelijks terugkerende markt op het stadsplein zijn normaal gesproken geen nadere acties nodig. Bij een jaarlijkse kermis in een stadspark ligt dat al anders, zeker gedurende het broedseizoen. Dagenlang versterkte muziek, lichtmasten, flitsende lampen en grote groepen mensen kunnen de natuur fors verstoren: vogels die permanent hun nest en jongen verlaten, vleermuizen die gedesoriënteerd raken op weg naar hun verblijfplaatsen of bijzondere planten die vertrapt worden.

Door vroegtijdig goed over effecten op beschermde natuur na te denken kunnen problemen voorkomen worden. Meestal is een goede voorbereiding en een slimme inrichting toereikend, zoals  het strategisch plaatsen van verlichting en aanpassen van looproutes. Door middel van ecologisch onderzoek kan getoetst worden of beschermde natuurwaarden worden aangetast door de voorgenomen activiteit en welke maatregelen getroffen moeten worden om eventuele verstoring te voorkomen. Ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd door gespecialiseerde adviesbureaus. Meer informatie over deze bureaus is te vinden op de website www.netwerkgroenebureaus.nlexterne-link-icoon.