Exploitatievergunning horecabedrijf

Beschrijving

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig.

Deze vergunningplicht geldt niet voor ieder horecabedrijf. De horecabedrijven die in het bezit zijn van een rechtsgeldige Drank- en horecavergunning hoeven deze vergunning niet aan te vragen. 

In de volgende gevallen moet u een exploitatievergunning aanvragen:

  • Als u een alcohol vrije horecazaak wilt starten of overnemen;
  • Als u een ondernemingsvorm wijzigt;
  • Als beheer/bedrijfsvoering wijzigt.

Aanvragen

Vooroverleg

Bij het aanvragen van een horeca-exploitatievergunning is vooroverleg belangrijk. Informeer vooraf naar de mogelijkheden die het omgevingsplan biedt en welke eisen voor u van toepassing zijn uit de Algemeen Plaatselijke Verordening. 

U weet dan vooraf waar u aan toe bent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Oldambt.

Graag het volgende meenemen naar het overleg:

  • Een origineel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
  • Een eigendomsbewijs (koopakte) of huurovereenkomst van het pand.
  • Een eigendomsbewijs (facturen) of lease overeenkomst van de inventaris.
  • Bewijzen van betaling van investeringen ten aanzien van: het perceel, de inventaris, de voorraad.
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle leidinggevenden.
  • Een plattegrond van de inrichting.
  • Arbeidsovereenkomsten, indien van toepassing.

Het Bibobformulier krijgt u tijdens het gesprek.

Voorwaarden

De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf. Vandaar de gemeente na de vergunningaanvraag toetst of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen. Deze aanvullende maatregelen worden dan als randvoorwaarden in de vergunning opgenomen.

De houder en/of beheerder (leidinggevende) moet van goed levensgedrag zijn. De gemeente toetst de integriteit van de bedrijfsvoerder(s) en op grond daarvan kan een vergunning worden geweigerd. Verder moet het geldende bestemmingsplan ruimte bieden voor het voeren van de gewenste horeca activiteiten. Een vergunning wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de inrichtingseisen zoals genoemd in de Drank en Horecawet.

Kosten

Tarief in 2024: € 137,00