Exploitatievergunning logiesverstrekking

Beschrijving

Om in een openbare inrichting bedrijfsmatig logies te kunnen verstrekken heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Oldambt.

Aanvragen

Vooroverleg

Bij het aanvragen van een exploitatievergunning is vooroverleg belangrijk. Informeer vooraf naar de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en welke eisen voor u van toepassing zijn uit de Algemeen Plaatselijke Verordening. 

U weet dan vooraf waar u aan toe bent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Oldambt.

Graag het volgende meenemen naar het overleg:

  • Een origineel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
  • Een eigendomsbewijs (koopakte) of huurovereenkomst van het pand.
  • Een eigendomsbewijs (facturen) of lease overeenkomst van de inventaris.
  • Bewijzen van betaling van investeringen ten aanzien van: het perceel, de inventaris, de voorraad.
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle leidinggevenden.
  • Een plattegrond van de inrichting.
  • Arbeidsovereenkomsten, indien van toepassing.

Het Bibobformulier krijgt u tijdens het gesprek.

Voorwaarden

De woon- en leefsituatie in de omgeving van een bedrijfsmatige logiesverstrekking en/of openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het bedrijf. Vandaar dat de gemeente na de vergunningaanvraag toetst of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen. Deze aanvullende maatregelen worden dan als randvoorwaarden in de vergunning opgenomen.

De houder en/of beheerder (leidinggevende) moet van goed levensgedrag zijn. De gemeente toetst de integriteit van de bedrijfsvoerder(s) en op grond daarvan kan een vergunning worden geweigerd. Verder moet het geldende bestemmingsplan ruimte bieden voor bedrijfsmatige logiesverstrekking. Een vergunning wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de eisen zoals bepaald in het Bouwbesluit.

Kosten

Tarief in 2024: € 137,00