Financiën

Het budgetrecht (= het recht om het geld van de gemeente toe te wijzen aan de taken die de gemeente uitvoert) ligt bij de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van de plannen van de raad en stuurt de dagelijkse gang van zaken. Dit gebeurt binnen van te voren door de raad opgestelde kaders. Deze kaders liggen vast in de financiële verordening. Daarin is ook opgenomen wanneer en hoe het college over de voortgang rapporteert aan de raad. Gedurende een kalenderjaar wordt gewerkt aan verschillende producten die betrekking hebben op een periode van 3 kalenderjaren.

Financiële producten

De financiële producten volgen zo spoedig mogelijk.