Fraude melden bijstand

Denkt u dat iemand in uw omgeving onterecht een bijstandsuitkering ontvangt? Bijvoorbeeld omdat deze persoon samenwoont, een huis in het buitenland heeft, of zwart bijklust? Dan kunt u dat bij de gemeente melden.

Hoe meldt u de fraude?

De gemeente gaat zorgvuldig om met de informatie die u geeft.
Als u dat wil kunt u de aanvraag anoniem doen.

Na uw melding

Als uw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in. Over de voortgang van dit onderzoek krijgt u geen informatie, in verband met privacy.