Gebiedsgericht Werken

Oldambt wil dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staan. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat Oldambt een fijne leefomgeving wordt en blijft. Gebiedsgericht werken is daarvoor in Oldambt de gekozen werkwijze.

Wat is Gebiedsgericht Werken?

In het gebiedsgericht werken stellen we de (samen)leefomgeving en haar inwoners centraal. Dat betekent dat we aan de slag gaan in een dorp of wijk met vragen, projecten of opgaven die daar zijn. Om dat te kunnen doen, hebben wij gebiedsregisseurs voor de dorpen wijken beschikbaar. Zij zijn een soort loket waarlangs deze vragen de gemeentelijke organisatie binnenkomen. De gebiedsregisseurs zijn zichtbaar en toegankelijk en regelmatig zichtbaar in onze dorpen en wijken.

Hoe past de gemeente Gebiedsgericht Werken toe?

De gebiedsregisseurs horen en weten veel van wat er speelt en ondersteunen bewoners(groepen) bij initiatieven of vraagstukken. Dat doen ze niet alleen, maar in nauwe samenwerking met het opbouwwerk en in afstemming met een gebiedswethouder. Zo is er voor elk dorp of wijk een team beschikbaar, bestaande uit gebiedsregisseur, opbouwwerker en gebiedswethouder.

De werkwijze is heel divers, maar over het algemeen werken we door medewerkers in gebieden zichtbaar te laten zijn, maar ook door regelmatig informatie op te halen bij onze inwoners over hoe zij het wonen en leven in onze gemeente ervaren. Door dat te doen, kunnen nieuwe plannen en beleid gemaakt worden op basis van dat wat we weten over onze gemeente uit data en cijfers en de behoefte van onze inwoners. Wij sluiten aan bij initiatieven vanuit de samenleving en betrekken de samenleving bij de plannen die wij (moeten) maken.

Wanneer betrekken wij de inwoners?

Bij de onderwerpen waar het kan, wil Oldambt inwoners betrekken bij nieuw beleid of nieuwe plannen. Dat doen wij op verschillende manieren, bijvoorbeeld met koffiekargesprekken, een inwonersenquête (vragenlijst), bewonersavonden en nog veel meer vormen. Je kunt zelf aangeven of je mee wilt denken (of werken) aan nieuwe plannen.

Gebiedsregisseur: aanspreekpunt voor jouw wijk of dorp

Een gebiedsregisseur is aanspreekpunt voor jouw wijk of dorp. Een gebiedsregisseur heeft de volgende taken:

  • Bewoners ondersteunen bij initiatieven, meestal in samenwerking met een opbouwwerker.
  • Zorgen voor verbinding tussen bewoners, dorp- en wijkverenigingen en organisaties (zoals gemeente, politie, woningcorporaties, opbouwwerk).
  • In samenwerking met de opbouwwerker opzetten van projecten om de leefbaarheid te vergroten.
  • Signaleren van zaken die de leefbaarheid verkleinen.

Dit zijn ze:

Gebiedswethouder: aanspreekpunt voor thema's of onderwerpen

Een gebiedswethouder is aanspreekpunt voor thema's en onderwerpen specifiek voor jouw wijk of dorp. Hij staat in nauw contact met de betrokken gebiedsregisseurs.

Bekijk welke wethouder aan welk gebied is gekoppeld:

Meer informatie of vragen?

Wil je meer informatie over Gebiedsgericht Werken of heb je vragen? Neem dan contact via gebiedsregie@gemeente-oldambt.nl.

Heb je een vraag of idee voor jouw wijk of dorp? Neem dan contact op via het e-mailadres: gebiedsregie@gemeente-oldambt.nl.