Gebiedsgericht Werken

Gebiedsgericht Werken in Oldambt – Het nieuwe samenspel

De samenleving centraal

Er zijn veel verschillende instellingen, verenigingen, bedrijven, inwoners en hun bewonersplatforms in onze gemeente actief. Al deze partijen hebben hun eigen deskundigheden, wensen en ideeën. De gemeente wil dit graag méér met elkaar verbinden. Initiatieven vanuit de samenleving mogelijk maken. Initiatiefnemers faciliteren, ondersteunen en samenbrengen. Zonder hierbij de verantwoordelijkheid van het initiatief over te nemen!

De omgeving waarin we werken verandert voortdurend, is complex en turbulent. Door onder andere ontwikkelingen als de drie decentralisaties van Jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet, het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente en het zaakgericht werken, werken we nu vanaf 1 januari 2017 Gebiedsgericht. De gemeente Oldambt zet daarom in op de ambitie om te komen tot een nieuw samenspel tussen burger en overheid: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Het Gebiedsgericht werken is hiervoor een goed instrument.