Geld inzamelen/collecte houden

Beschrijving

Als u een collecte of een inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

  • het doel van de inzameling
  • uw organisatie
  • het gewenste tijdstip

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Binnen 14 dagen na afloop van de collecte moet een schriftelijke verantwoording worden toegestuurd aan de gemeente.

De gemeente verantwoordt alle collectes aan het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

Gemeentelijk collecterooster

Om te zorgen voor een gelijkmatige spreiding van collecteweken en donateurswervingsactiviteiten, werken bijna alle gemeentes met een vergunningstelsel. Wilt u weten wanneer welk goede doelen in uw gemeente actief zullen zijn? In het collecterooster van de gemeente Oldambtexterne-link-icoon vindt u de collectes van de landelijk collecterende goede doelen en – voor zover de gemeente het rooster heeft ingevuld – de overige collectes en donateurswervingsactiviteiten waarvoor een vergunning is verleend.

NB. Een collecteweek loopt van zondag t/m zaterdag. Of een goed doel daadwerkelijk op zondag mag collecteren, hangt af van de voorwaarden die de gemeente stelt bij de collectevergunning.

Aanvragen

Een vergunning moet minimaal drie weken van te voren schriftelijk worden aangevraagd. 

Online

Maak gebruik van de knoppen op deze pagina.

Via de post

Lukt het online aanvragen niet? Vraag dan een formulier aan via info@gemeente-oldambt.nl
Vul het formulier in en stuur het minimaal twee weken voordat de collecte plaatsvindt aan:
Gemeente Oldambt, Team VTH
Postbus 175
9670 AD Winschoten.

Binnen 14 dagen na afloop van de collecte moet een schriftelijke verantwoording worden toegestuurd aan de gemeente.

De gemeente verantwoordt alle collectes aan het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn;
  • Het gebruik van intekenlijsten is verboden;
  • De collectant moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen;
  • U mag niet op zondag collecteren;
  • De vergunning is maximaal één week geldig;
  • U geeft de collecteopbrengst door aan de gemeente.