Gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp vindt, moet u zo snel mogelijk aangifte doen van de vondst. U doet aangifte bij onze gemeente. Dit kan online, telefonisch, via de WhatsApp of u komt het langsbrengen. Vindt u een voorwerp in een woning, gebouw of vervoermiddel? Dan moet u dit melden bij de bewoner of gebruiker van de woning, het gebouw of het vervoermiddel.

Wat zijn gevonden voorwerpen? 

Sleutels, telefoons, portemonnees, brillen, sieraden, (brom-)fietsen, gevaarlijke stoffen (in geval van een levensbedreigende situatie belt u 112).

Gevonden documenten zoals  paspoorten, identiteitsbewijzen of rijbewijzen levert u altijd in bij de gemeente.

Uitzonderingen die u niet kunt melden of afgeven bij de gemeente

  • Gevonden huisdieren: melden via Amivedi 088 00 64 627 of de Dierenambulance Oost-Groningen 06 54 32 72 17
  • Medicijnen: apotheek (in de buurt of apotheek vermeld op etiket)

Gevonden voorwerpen in bewaring geven

U kunt gevonden voorwerpen altijd in bewaring geven bij de gemeente.

Besluit u het voorwerp zelf te bewaren? Dan moet u zorgen voor het onderhoud, zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert.
Meldt de eigenaar zich binnen 1 jaar, dan bent u verplicht het voorwerp alsnog bij ons te brengen. Is de bewaartermijn om en heeft zich niemand gemeld, dan wordt het gevonden voorwerp uw eigendom.

Gevonden voorwerp melden

Online melding doen van een gevonden voorwerpexterne-link-icoon

Voor telefonisch contact kunt u bellen met 0597 48 20 00.
Via WhatsApp bericht 06 81 02 01 96. Komt u liever langs? Dat kan zonder afspraak tijdens onze openingstijden.