urgent iconGevonden voorwerpen

Beschrijving

Gevonden voorwerpen mag u thuis bewaren maar u kunt ze ook afgeven bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis te Winschoten. Dit geldt voor gevonden voorwerpen zoals sleutels, horloges, ringen, portemonnees, en dergelijke.

Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Gevonden documenten zoals rijbewijzen en paspoorten en identiteitsbewijzen levert u in bij de gemeente.
  • Om frauderisico's te beperken is het wettelijk geregeld dat teruggevonden paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten niet meer worden teruggegeven aan de houder. De documenten worden door de gemeente vernietigd.
  • Gevonden (brom-)fietsen meldt u bij de gemeente via het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl (deze worden doorgaans bij u opgehaald).
  • Gevonden huisdieren meldt u bij de dierenambulance Winschoten: telefoonnummer 0900-0245.
  • Gevonden medicijnen bij uw apotheek;
  • Gevonden gevaarlijke stoffen (zoals explosieven, chemicaliën, enzovoort) meldt u telefonisch bij het Klant Contact Centrum. De gemeente zal er dan voor zorgen dat de stoffen op een veilige wijze worden afgevoerd. In geval u vermoeden hebt van een levensbedreigende situatie belt u 112.

Een gevonden voorwerp mag u bij de gemeente achterlaten. De gemeente draagt er dan zorg voor en u heeft geen onderhoudsverplichtingen. Bewaart u het voorwerp zelf, dan moet u ook voor het onderhoud ervan zorgen en moet het in dezelfde staat blijven als waarin u het vond.

Online aangifte doen van een gevonden voorwerp.

Aanvragen

Online aangifte doen van een gevonden voorwerp 

De gemeente Oldambt doet mee aan www.verlorenofgevonden.nl.

Op deze landelijke website van de overheid kunt u gevonden voorwerpen aanmelden. Het is mogelijk om er een foto bij te plaatsen, dat vergroot de kans op terug vinden.

Meldt het gevonden voorwerp aan op: www.verlorenofgevonden.nl/meld-uw-voorwerp.