Herontwikkeling St. Lucas-locatie

We besteden graag aandacht aan een locatie waar Oldambtsters herinneringen hebben liggen: het St. Lucas-ziekenhuis. De projectleider voor deze locatie, Erik Schutte, vertelt ons meer over dit project.

Sloop

“In februari dit jaar heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om tot sloop van het ziekenhuis te komen. Hiertoe heeft de raad besloten nadat we een onderzoek hebben laten uitvoeren naar de bouwtechnische staat van het gebouw en de mogelijkheden om het gebouw een andere functie te geven. Uit dit onderzoek bleek dat verschillende bouwdelen van het ziekenhuis minder geschikt zijn voor een nieuwe invulling. Daarnaast is de invulling van deze locatie erg belangrijk voor het functioneren van het centrum van Winschoten”, begint Erik met zijn uitleg. “We gaan niet alle delen van het ziekenhuis slopen. De oude archieftoren en de oudste twee delen die tegen de St. Vituskerk aan staan, blijven behouden. De collega’s van toerisme en erfgoed zijn aan het onderzoeken hoe we deze oudste delen opnieuw kunnen invullen met een nieuwe functie.”

Voorbereidingen met de projectgroep

Een projectgroep houdt zich bezig met de voorbereidingen om tot sloop te komen: “samen met diverse collega’s vormen we een projectgroep. Inmiddels zijn we gestart met alle benodigde onderzoeken, zodat we tijdens de sloop geen verrassingen krijgen. Zo doen we onderzoek naar de aanwezigheid van asbest, Chroom-6 en radioactieve achtergrondstraling en laten we onderzoeken of de dakbedekking ook teerhoudend is. Daarnaast heeft een ecoloog onderzoek gedaan of we ook rekening hebben te houden met bijzondere dieren of planten. Uit dit onderzoek blijkt dat er twee soorten vleermuizen gebruik maken van de gebouwen van het ziekenhuis, de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Om te kunnen slopen heeft de provincie, als bevoegd gezag, aangegeven dat we eerst moeten zorgen dat we alternatieven voor deze vleermuizen regelen. Daarna mogen we pas slopen. Daarom hebben we in de directe omgeving diverse nestkasten opgehangen voor de gewone dwergvleermuis en hebben collega’s van de Buitendienst gaten gemaakt in de stootvoegen van de ziekenhuisdelen die blijven staan.” Als we alle voorbereidingen hebben getroffen, kunnen we overgaan tot de aanbesteding van het sloopwerk.

Aanbesteding

“De sloop van het gebouw moeten we aanbesteden”, vervolgt Erik. “De kosten die met de sloop gemoeid zijn, zijn dusdanig hoog dat we rekening hebben te houden met de inkoop- en aanbestedingsregels. De aanbesteding willen we graag in twee fasen opknippen. In de eerste fase kan en mag elk bedrijf inschrijven en is openbaar. Uit deze fase gaan we maximaal vijf bedrijven selecteren die in fase twee vervolgens een bod op het sloopwerk mogen doen.”

Vooralsnog gaan we de gebouwen tot aan het maaiveld slopen. Dit betekent dat de kelders nog niet verwijderd worden. Hiermee willen we tijd kopen om vervolgonderzoek te laten doen naar de kelders en om na te gaan of de kelders in de toekomstplannen kunnen passen.

Vervolgonderzoeken

“We laten daarnaast onderzoek doen naar de kelders van de verschillende bouwdelen. De kelders staan nu vol met water en voordat we overgaan tot sloop van de kelders is nodig dat we weten wat de herkomst van dit water is en of het water ook vervuild is. Daarnaast willen we graag weten of het bouwtechnisch mogelijk is om de kelders te gebruiken voor de nieuwe invulling van dit terrein, los van de vraag of de kelders voor een toekomstige ontwikkeling ook nodig zijn.” In de aanbesteding nemen we daarom op dat we niet alleen een prijs willen voor de sloop van de gebouwen, maar tevens een prijs willen voor het verwijderen van de kelders. Mocht in de loop van volgend jaar blijken dat de kelders niet nodig zijn of niet gebruikt kunnen worden, dan hoeven we de sloop daarvan niet opnieuw aan te besteden.

Veiligheid en hergebruik

“Veiligheid is erg belangrijk bij dit project. Het gebouw staat in de hekken en rondom zijn camera’s geplaatst. Tot voor kort kregen we nog regelmatig meldingen van insluipers en mensen die, met name in de nachtelijke uren, door het gebouw zwierven, vernielingen pleegden en spullen (waaronder koper) uit het gebouw ontvreemden. Doordat wij op het middenterrein het groen grondig gesnoeid hebben, is dat nu gelukkig grotendeels voorbij.

Het ziekenhuis staat aan de Stikkerlaan. Deze weg is een drukke weg, met onder andere de sporthal en een school in de directe omgeving. Dat maakt dat (verkeers)veiligheid een belangrijk onderwerp wordt in de aanbesteding. We willen voorkomen dat er ongelukken gebeuren tijdens de aan- en afvoer van sloopmateriaal. Dit maakt ook dat we bijvoorbeeld in overleg gaan met het Dollard College om het slopen van de bouwdelen zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

Daarnaast heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat de vrijkomende materialen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Sloopprojecten van deze omvang doen we niet elk jaar en we willen zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis en kunde van sloopbedrijven. Dit maakt ook dat het hergebruik van materialen onderdeel wordt van de aanbesteding. Daarentegen zijn we op kleinere schaal al wel bezig met hergebruik van vrijkomende materialen. Zo heeft bijvoorbeeld een bedrijf uit Winschoten onlangs de slagboom bij de ingang verwijderd en deze slagboom elders in onze gemeente een nieuw plekje gegeven.

Uitdaging

Op mijn vraag wat dit project zo leuk maakt, antwoord Erik: “het ziekenhuis is een heel bekend gebouw, veel mensen hebben een herinnering aan dit gebouw. Daarnaast is het een heel groot gebouw in het centrum van Winschoten wat het ook een uitdaging maakt om hiermee bezig te zijn. Er zijn daarnaast zoveel factoren waar we rekening mee hebben te houden. Ik ben erg benieuwd wat de toekomst van deze locatie wordt en hoe het er over een aantal jaren uitziet. Tot slot is het een erg leuk traject om mee te maken en onderdeel te zijn van deze ontwikkeling.”

Planning

We willen graag in het derde kwartaal de sloopaanbesteding doen en aan het einde van dit jaar het werk gegund hebben. De bedoeling is dat de aannemer in 2024 start met de sloop van het gebouw. Eerst zal de aannemer een paar maanden bezig zijn met het verwijderen van asbest. Daarna gaat de aannemer het gebouw demonteren en uiteindelijk tot sloop overgaan. De verwachting is dan ook dat de sloop pas eind 2024 gereed is.