Het aanleggen of veranderen van een uitweg

Beschrijving

Voor het aanleggen of veranderen van een uitweg (of oprit) is een omgevingsvergunning nodig. Onder een uitweg verstaan we een in- of uitgang voor voertuigen van een gebouw of stuk grond, van en naar de openbare weg. Dit geldt ook als de weg eigendom is van gemeente, provincie of waterschap.

Een vergunning voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg wordt niet verleend als er sprake is van een weigeringsgrond. Er wordt getoetst op de veiligheid op de weg, voldoende parkeergelegenheid, het straatbeeld en het openbaar groen. Daarnaast is het in de meeste gevallen niet toegestaan om twee uitwegen te hebben. De volledige regeling vindt u in artikel 2:12 van de APVexterne-link-icoon (Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Oldambt).

Aanvragen

Online aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. U heeft hierbij uw DigiD nodig of eHerkenning als u met een bedrijf inlogt. De gemeente krijgt uw aanvraag binnen en neemt die in behandeling. Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is.

Vergunningcheck

Wilt u weten of uw plan kans van slagen heeft? Doe dan de vergunningcheckexterne-link-icoon op Omgevingsloket.

Voorwaarden

Voor het aanleggen van een uitweg is binnen de gemeente Oldambt het volgende geregeld: 

  • Door de gemeente Oldambt is een aannemer uitgekozen die de uitweg gaat realiseren. Met deze aannemer zijn afspraken gemaakt over materiaalgebruik en prijs. Zo is er eenduidigheid in de materialen en houden we grip op de prijs- en kwaliteitsverhouding. De opdracht laten uitvoeren door een andere aannemer dan die door de gemeente is aangewezen, is niet toegestaan.
  • Een uitweg wordt met de bijbehorende aansluiting op de weg, op uw kosten, door ons aangelegd. Daarom vragen wij hiervoor een prijsopgave voor u op.
  • De geselecteerde aannemer krijgt van ons opdracht om de werkzaamheden uit te voeren, nadat u de kosten die de aannemer heeft opgegeven aan ons heeft betaald.

Op deze manier zorgen we voor de kwaliteit en de uitstraling van de openbare ruimte. Wat op gemeentegrond wordt gerealiseerd blijft eigendom van de gemeente en wordt dan ook door de gemeente onderhouden en beheerd.

Kosten

Wij brengen kosten in rekening voor het aanleggen van de uitweg. Daarnaast brengen wij kosten in rekening voor het in behandeling nemen van de aanvraag Omgevingsvergunning. Deze kosten noemen we leges. In de ’tarieventabel bij de legesverordening van de gemeente Oldambtexterne-link-icoon vindt u een overzicht. 

Ook als de omgevingsvergunning niet wordt verleend, moet u deze kosten betalen.

Kosten in 2024:

  • In de begeleidende brief bij de verleende omgevingsvergunning staat het bedrag wat voor het aanleggen van de uitweg betaald moet worden.
  • Leges voor het maken, hebben of veranderen van het gebruik van een uitweg (de Omgevingsvergunning) zijn € 95,00.

Procedure 

Op het moment dat de betaling bij ons binnen is, geven wij de aannemer opdracht de werkzaamheden uit te voeren. De aannemer neemt contact met u op voordat hij begint, dit is meestal binnen drie weken nadat de opdracht is verleend.