Het zwem ABC

In alle zwembaden wordt lesgegeven volgens het zwem A.B.C.-systeem van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Tijdens de eerste lessen wordt spelenderwijs, waarbij de zwemonderwijzers ook te water gaan, veel aandacht geschonken aan watergewenning.

De eerste reeks zwemlessen

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan.

Zwemlessen

Een kind kan worden opgegeven voor zwemles als hij/zij vier jaar oud is. Meerdere keren per jaar starten er nieuwe zwemlesgroepen. Wanneer uw kind mag starten met zwemles krijgt het lessen van 45 minuten. De tijd die ieder kind nodig heeft om het zwemdiploma te behalen verschilt uiteraard per kind. Onze ervaring leert ons dat de gemiddelde duur voor diploma A ongeveer 70 zwemlessen duurt wanneer er een keer per week 45 minuten zwemles wordt gevolgd. Voor zowel het B als C diploma hebben de kinderen ongeveer 12 tot 18 lessen nodig om het diploma te behalen.

Diploma-eisen

Eisen nationaal zwemdiploma Aexterne-link-icoon
Eisen nationaal zwemdiploma Bexterne-link-icoon
Eisen nationaal zwemdiploma Cexterne-link-icoon