payment iconHoogte bijstandsuitkeringen

Bijstandsnormen

Hoeveel geld u aan bijstand kunt krijgen heet de bijstandsnorm. De bijstandsnorm die voor u geldt hangt af van uw leeftijd, leef- en gezinssituatie.

In deze tabellen ziet u hoe hoog de bijstandsuitkering voor u is en of de kostendelersnorm voor u geldt. Alle genoemde bedragen zijn netto bedragen zonder vakantietoeslag. De bijstandsnormen worden elk half jaar gewijzigd. U kunt aan de genoemde bedragen geen rechten ontlenen. 
Als u samenwoont met meer volwassenen, kan de kostendelersnorm voor u gelden. Daarover vindt u hieronder meer informatie.

Personen zonder kostendelende medebewoners

Jongerennormen, zonder kinderen
 • alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar € 280,44
 • gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 560,88
 • gehuwden, waarvan 1 echtgenoot 21 jaar of ouder is € 1.091,78
Jongerennormen, met kinderen
 • alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 280,44
 • gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 885,42
 • gehuwden, waarvan 1 echtgenoot 21 jaar of ouder is € 1.416,32
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 • alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.135,88
 • gehuwden, beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.622,68
Normen pensioengerechtigden
 • alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.264,14
 • gehuwden, waarvan 1 of beide pensioengerechtigd € 1.716,84
Normen bij verblijf in een inrichting
 • alleenstaande of alleenstaande ouder € 359,69
 • gehuwden € 559,48
Verhoging ivm premie zorgverzekeringswet
 • alleenstaande € 3,00
 • gehuwden € 50,00

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, de gemeente uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn: 

 • jongeren tot 27 jaar;
 • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen;
 • de commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont;
 • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
 • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Kostendelersnormen

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 2, € 811,34
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 3, € 703,16
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 4, € 649,07 
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 5, € 616,62 
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 6, € 594,98 
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 2, € 858,42
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 3, € 743,96
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 4, € 686,74 
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 5, € 652,40 
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 6, € 629,51

Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Voor meer informatie over de bijstandsnormen voor de minimaregelingen kunt u mailen naar mzinkomensondersteuning@gemeente-oldambt.nl. Of neem contact op met het team inkomensondersteuning via ons Klant Contact Centrum telefoonnummer (0597) 48 20 00 (tussen 9.00 - 10.00 uur).