Hoogte bijstandsuitkeringen

Bijstandsnormen

Hoeveel geld u aan bijstand kunt krijgen heet de bijstandsnorm. De bijstandsnorm die voor u geldt hangt af van uw leeftijd, leef- en gezinssituatie.

In deze tabellen ziet u hoe hoog de bijstandsuitkering voor u is en of de kostendelersnorm voor u geldt. Alle genoemde bedragen zijn netto bedragen zonder vakantietoeslag. De bijstandsnormen worden elk half jaar gewijzigd. U kunt aan de genoemde bedragen geen rechten ontlenen. De bedragen gelden per 1 juli 2024.
Als u samenwoont met meer volwassenen, kan de kostendelersnorm voor u gelden. Daarover vindt u hieronder meer informatie.

Personen zonder kostendelende medebewoners

 • alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar € 306,88
 • gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 613,76
 • gehuwden, waarvan 1 echtgenoot 21 jaar of ouder is € 1.194,76
 • alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 306,88
 • gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 968,90
 • gehuwden, waarvan 1 echtgenoot 21 jaar of ouder is € 1.549,91
 • alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.243,03
 • gehuwden, beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.775,75
 • alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.384,01
 • gehuwden, waarvan 1 of beide pensioengerechtigd € 1.877,81
 • alleenstaande of alleenstaande ouder € 393,59
 • gehuwden € 612,23
 • alleenstaande € 42,00
 • gehuwden € 95,00

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, de gemeente uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn: 

 • jongeren tot 27 jaar;
 • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen;
 • de commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont;
 • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
 • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Kostendelersnormen

 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 2, € 887,88
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 3, € 769,49
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 4, € 710,30 
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 5, € 674,78
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 2, € 938,90
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 3, € 813,66
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 4, € 751,13 
 • bij een totaal aantal kostendelers (incl. cliënt) van 5, € 713,56

Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Voor meer informatie over de bijstandsnormen voor de minimaregelingen kunt u mailen naar mzinkomensondersteuning@gemeente-oldambt.nl. Of neem contact op met het team inkomensondersteuning via ons Klant Contact Centrum telefoonnummer (0597) 48 20 00 (tussen 9.00 - 10.00 uur).