help-in-the-house iconHuishoudelijke hulp

Wat is huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke hulp is ondersteuning in het onderhouden van een schoon en leefbaar huis. Deze hulp is bestemd voor mensen die door een beperking niet in staat zijn om hun eigen huis schoon te maken. Vaak kunt u sommige huishoudelijke taken zelf doen, maar heeft u bij grote of zware taken hulp nodig. Het kan ook zijn dat u helemaal geen huishoudelijke taken meer kunt uitvoeren. Welke hulp u nodig heeft, is afhankelijk van uw situatie.

Wat is de taak van de gemeente?

De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen die door een beperking niet hun eigen huis kunnen schoonmaken passende hulp krijgen. De gemeente is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de huishoudelijke hulp.

Moet ik betalen voor huishoudelijke hulp?

Voor huishoudelijke hulp op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage, hierbij wordt het abonnementstarief gehanteerd van 19 euro per maand.

Heeft u huishoudelijke hulp nodig?

Lukt het u niet om uw eigen huis schoon te maken, dan kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp. Kijk dan voor het meldformulier op de pagina Wmo. Telefonisch kunt u een melding via het algemene nummer en  vragen naar de frontoffice Wmo. Na ontvangst van de melding neemt een medewerker telefonisch contact met u op.

Ik wil graag overstappen naar een andere zorgaanbieder, kan dit?

U kunt als cliënt huishoudelijke hulp altijd overstappen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder.

Uit welke aanbieders huishoudelijke hulp kan ik kiezen?

U kunt kiezen uit acht aanbieders.

Thuisgenoten

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met alle zorg die u nodig heeft en aandacht voor alles wat het leven de moeite waard maakt. Dat is waar we bij Thuisgenoten voor staan. Thuisgenoten biedt alle vormen van thuiszorg. Zo leveren we huishoudelijke ondersteuning als cliënten hun huishouden niet meer volledig zelfstandig kunnen verzorgen. Samen regelen we dan de ondersteuning die bij u past, gekeken naar uw situatie.
Bij Thuisgenoten werken we met lokale medewerkers die naast de streek, vaak ook de streektaal kennen. Onze zorgverleners staan graag voor u klaar om u te ondersteunen bij de huishoudelijke werkzaamheden.

U kunt contact met Thuisgenoten opnemen via telefoonnummer 088 – 088 15 30 of info@thuisgenoten.nl om de ondersteuning te bespreken. Ook voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Contactgegevens

www.thuisgenoten.nl
tel. 088 088 15 30
info@thuisgenoten.nl

De Nieuwe Zorg Thuis

Nieuwe dag, nieuwe kijk, nieuwe zorg, jouw nieuwe thuis
Zorg is een verbinding van mens tot mens. Niemand is meer dan de ander en iedereen is welkom. Onze thuiszorg is nooit standaard, omdat de zorg elke dag weer nieuw is. Wij zien ons werk nooit routinematig. Zo uniek als de dag is, zo uniek als de mens is, zo uniek is De Nieuwe Zorg Thuis.
De Nieuwe Zorg Thuis(DNZT) ondersteunt u om zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis te kunnen blijven wonen. Als u door omstandigheden huishoudelijke zorg nodig heeft, kan DNZT u daarbij ondersteunen. Wij voeren de huishoudelijke taken uit, afgestemd op uw wensen.
Snel, persoonlijk en uit de buurt! U en uw zorgvraag staan centraal in onze persoonlijke dienstverlening.
Wij vinden het belangrijk dat de hulp wordt geleverd door een vaste medewerker uit de regio, iemand die vertrouwd is met uw situatie en omgeving. Iemand die er voor u is.

Contactgevens

www.dnzt.nl
085-0239043
info@dnzt.nl

Beter Thuis Wonen

Beter Thuis Wonen is een professionele thuiszorgorganisatie die actief is in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Met ruim 2.300 medewerkers werken wij aan een optimale zorgverlening voor ongeveer 8.000 mensen met een uiteenlopende zorgvraag.
Onze slogan ‘draait om mensen’, slaat op onze visie waarbij positieve gezondheidsbeleving ons uitgangspunt is. Wij zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
De verscheidenheid in diensten die wij aanbieden, maakt dat Beter Thuis Wonen hét adres is waar u terecht kunt met al uw zorgvragen en -wensen. Beter Thuis Wonen werkt in kleine teams om de zorgvrager heen, wat zorgt voor een persoonlijke benadering.

Beter Thuis Wonen is te vinden in wijkcentra en bij huisartsenpraktijken, wat maakt dat wij altijd dichtbij zijn.

Contactgegevens

www.beter-thuis-wonen.nl
tel: 0597-762825
info@beter-thuis-wonen.nl

Miep Huishoudservice en Begeleiding

Miep Huishoudservice en Begeleiding is een landelijke aanbieder van huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke begeleiding met als doel een schoon en leefbaar huis. Want een huis is niet zomaar een huis, het is de plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Wij helpen dan ook graag om dit thuisgevoel in stand te houden en samen met u te kijken wat u nodig heeft.

Wanneer u kiest voor ondersteuning van Miep wordt een intakegesprek ingepland met de zorgcoach. Tijdens dit gesprek wordt uw hulpvraag en indicatie besproken. Zodra de ondersteuning start, krijgt u een vaste huishoudelijk medewerker en een vast aanspreekpunt (de coördinator) voor al uw vragen. 

Uw wensen en behoeften staan centraal en samen met de hulp wordt gekeken naar uw (eigen) mogelijkheden. Door aan de doelen uit het ondersteuningsplan te werken, wordt de zelfredzaamheid en eigen regie vergroot zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt wonen.

Contactgegevens

www.miep.nu
0111 – 410 009
info@miep.nu

Tzorg

Aangenaam kennis te maken, wij zijn Tzorg!
Wij maken het aangenaam voor mensen in hun eigen huis, in hun eigen buurt. Door hulp bij het huishouden met persoonlijke aandacht en een glimlach. Iedere situatie is verschillend, dus ook die van u. Wij passen onze dienstverlening daarop aan, waarbij het verhogen van uw zelfredzaamheid het uitgangspunt is. Uw vaste thuishulp is dan ook meer dan een hulp bij het huishouden. Het is een vertrouwd gezicht voor u en uw naasten, een luisterend oor en iemand die inspeelt op uw persoonlijke situatie.

Wij zorgen altijd voor:

  • Een zorgvuldige en persoonlijke intake door een ervaren zorgcoördinator;
  • Een vakkundige thuishulp uit uw buurt;
  • Een flexibele en duidelijke planning (ook bij ziekte of afwezigheid);
  • Heldere communicatie en samenwerking met u en uw zorgnetwerk.

Contactgevens

www.tzorg.nl
053-3034237
Groningen@tzorg.nl

Flexiplus

Geachte cliënt in de gemeente Oldambt,

Flexiplus huishouding uit Wedde is met ongeveer 120 medewerkers een stabiele en sterke aanbieder van huishoudelijke hulp in de gemeenten Oldambt, Midden-Groningen en Westerwolde.

 “Teegn joe kinn we gewoon grunnings proatn…”

Dit is wat wij vaak horen van onze cliënten. We beschouwen dit als een compliment, want we zijn trots op onze afkomst, maar u hoeft natuurlijk geen Gronings tegen ons te praten.
Wij leveren in vele gevallen na indicatiestelling nog dezelfde week huishoudelijke hulp. Daarnaast heeft u een vast contactpersoon binnen onze organisatie. Wel zo gemakkelijk. Bel ons gerust.

Contactgegevens

www.flexiplushuishouding.nl
0597-671686
info@flexiplus.nl

Buurtdiensten

Onze doelgroep:
Wij ondersteunen mensen die door omstandigheden hun huishouden (tijdelijk) niet of gedeeltelijk niet kunnen uitvoeren. 

Wie zijn wij:

Buurtdiensten is een landelijk werkende thuiszorgorganisatie en levert alle vormen van huishoudelijke hulp. Samen met u en uw omgeving kijken we naar uw vraag en welke oplossing kan worden geboden. We kijken daarbij niet alleen naar wat de medewerker van Buurtdiensten kan doen, maar juist ook naar wat u zelf nog kunt en waar uw omgeving u bij kan helpen.

U krijgt één of twee vaste vertrouwde medewerkers die bij u thuis komen. Zij doen meer dan alleen zorgen dat het huis schoon is. Ze helpen u zelfstandig te blijven wonen en letten erop of het goed met u gaat.  Verdiepen zich in wat belangrijk is voor u en kunnen tips geven over andere activiteiten of ondersteuning in de buurt. Indien nodig overleggen zij met u, uw omgeving en andere zorgaanbieders op welke manier ze u gezamenlijk het beste kunnen ondersteunen.

Contactgegevens

www.buurtdiensten.nl
085-0403790
wmo@buurtdiensten.nl

BiOns

BiOns is een innovatieve thuiszorgorganisatie. Wij vinden dat u als cliënt elke dag op zorg moet kunnen rekenen.

Daarom vindt BiOns de continuïteit in de zorgverlening erg belangrijk. BiOns werkt met zelfsturende teams. Samen zorgen onze medewerkers ervoor dat u de zorg krijgt die past bij uw wensen en behoeftes. U kent de vaste vervangers in het team van uw thuishulp, een vertrouwd gezicht is immers erg prettig. Kan uw vaste hulp een keer niet komen, dan regelt zij zelf binnen haar team welke medewerker de zorg bij u komt verlenen.

Want bij ons (BiOns) moet voelen als bij u!

Bij Ons (BiOns) …

  • Krijgt u altijd dezelfde vertrouwde, betrokken medewerkers uit uw eigen omgeving.
  • Kijken wij samen naar uw wensen en onze mogelijkheden.
  • Bent u van harte welkom.
  • Zijn we duidelijk en open in alles wat we doen!

Contactgegevens

www.bions.nl
085-8500163
info@bions.nl