Huisregels gemeente Oldambt

Wij hanteren de volgende gedragsregels en maatregelen bij al uw contacten met onze organisatie:

  • Bezoekers moeten zich altijd melden bij de balie; bij aanwezigheid zonder geldige reden, wordt u verzocht het gebouw te verlaten.
  • Op schelden, discriminerende taal of schreeuwen wordt u aangesproken; bij herhaling wordt u niet verder geholpen.
  • Bedreiging van medewerkers wordt niet getolereerd; u wordt niet verder geholpen en bij herhaling zal u de toegang tot het gebouw worden ontzegd.
  • Andere klanten/bezoekers lastigvallen is niet toegestaan; u wordt verzocht het gebouw te verlaten.
  • Bij gooien met voorwerpen of aanrichten van vernielingen wordt de politie ingeschakeld voor proces-verbaal; de eventuele kosten worden op u verhaald; de toegang wordt u ontzegd.
  • Bij handtastelijk worden en lichamelijk geweld wordt de politie ingeschakeld, u wordt het gebouw uitgezet en tegen u wordt een proces verbaal opgemaakt; de toegang tot het gebouw wordt u ontzegd.
  • Huisdieren mogen niet in het gebouw; met een huisdier wordt u niet te woord gestaan (m.u.v. erkende hulphonden).
  • Bezit van slag-, steek- of vuurwapen in het gebouw is verboden; u wordt verzocht het gebouw te verlaten.
  • Roken, spuiten, snuiven of alcoholgebruik in het gebouw is verboden; in dat geval wordt u verwijderd uit het gebouw.

Bovenstaande gedragingen wordt ook niet geaccepteerd bij contacten tussen buitendienstmedewerkers van de gemeente en cliënten buiten de gebouwen van de organisatie.