Hulp bij ruzie en spanningen thuis

Kinderen die ruzie en spanningen tussen hun ouders meemaken, kunnen daar last van hebben. Er zijn in de gemeente organisaties die kunnen helpen. Hieronder staat welke organisaties dat zijn en wat voor hulp zij bieden. De hulp in deze gids is vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen toestemming nodig is van een arts, specialist of de gemeente om de hulp te gebruiken. Je kunt zelf een afspraak maken. Vrij toegankelijke hulp is meestal gratis, maar vraag dat altijd even na. 

Advies en meldpunt

Bij Veilig Thuis Groningenexterne-link-icoon kunnen mensen terecht die hulp zoeken voor zichzelf of zich zorgen maken over anderen. Bijvoorbeeld over mishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld of stalking. Veilig thuis luistert en denkt mee. Ze zijn het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle inwoners van de provincie Groningen.

Steun en een luisterend oor

Kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar kunnen voor steun of een luisterend oor bij problemen thuis terecht bij het jongerenwerk en jeugdmaatschappelijk werk van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon. Zij zijn ook te vinden in het onderwijs, op Campus Winschoten en alle middelbare school-locaties van het Dollard College. Daar heten ze School als Wijkexterne-link-icoon. Leerlingen van onderwijszorgcentrum de Stuwe kunnen voor steun en een luisterend oor terecht bij schoolmaatschappelijk werkers van stichting MEEexterne-link-icoon.

In het basisonderwijs kan de Vraagbaak van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon kinderen, ouders en leerkrachten helpen met vragen over ruzie en spanningen thuis. De Vraagbaak biedt praktische ondersteuning, steun of een luisterend oor. De Vraagbaak is te vinden in de school of op het schoolplein van 10 basisscholenexterne-link-icoon in de gemeente

Op middelbare scholen kunnen leerlingen een afspraak maken met een sociaalverpleegkundige van de GGDexterne-link-icoon om te praten over lichamelijke en geestelijke gezondheid. (Anoniem) chatten en/of zelf informatie opzoeken is mogelijk via JouwGGDexterne-link-icoon.

Villa Pinedoexterne-link-icoon is een Jongerenforum waar jongeren 1 op 1 met een buddy kunnen praten, lachen, klagen of huilen over ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

De luisterlijnexterne-link-icoon is een organisatie die dag en nacht emotionele ondersteuning op afstand biedt.

De kindertelefoonexterne-link-icoon biedt via de chat en telefoon een luisterend oor voor elke vraag van kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. De Kindertelefoon biedt een veilige plek waar kinderen via een forum ook elkaar kunnen helpen.

De Alles Oké? Supportlijnexterne-link-icoon is er voor iedereen van 18 tot 25 jaar met wie het even niet zo lekker gaat. Geen onderwerp is te gek of raar en geen probleem te klein of te groot. Alles is bespreekbaar.

Mind Korrelatieexterne-link-icoon is een landelijke organisatie die anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt. Mind Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.

Weerbaarheidstrainingen

Verschillende organisaties bieden weerbaarheidstrainingen. Weerbaarheidstrainingen kunnen helpen bij het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, reflectie en vertrouwen.

  • Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon organiseert op aanvraag verschillende soorten groepstrainingen. Voor kinderen die ruzie of spanningen thuis hebben meegemaakt, zijn er speciale groepen. Leerlingen/studenten van het Ubbo Emmius, Dollard College en Campus Winschoten kunnen via school een soft skills & weerbaarheidstraining van SWO volgen.
  • Budocentrum Chikaraexterne-link-icoon (onderdeel van sportcentrum Nico Jager) biedt kinderen, jongeren en ouders/verzorgers verschillende soorten weerbaarheidstrainingen. Mogelijk vragen zij hiervoor een vergoeding.
  • Dojo Ohtusakaexterne-link-icoon in Scheemda biedt verschillende soorten weerbaarheidstrainingen. Mogelijk vragen zij hiervoor een vergoeding.
  • Basisscholen die meedoen aan het programma Tijd Voor Toekomstexterne-link-icoon kunnen extra lesuren inzetten om bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen te organiseren voor leerlingen. Ouders/kinderen/leraren kunnen hiervoor zelf kiezen.
  • Veel scholen werken aan programma’s en of trainingen voor leerlingen en onderwijspersoneel. Vraag een contactpersoon van school om informatie.

Hulp bij relatieproblemen en scheiding

Buurtmaatschappelijk werkers van SWOexterne-link-icoon kunnen ouders laagdrempelige hulp bieden bij relatieproblemen, scheiding en omgang. Ze bieden informatie, advies, begeleiding en kunnen bemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het maken van een ouderschapsplan. De hulp is dichtbij en is kosteloos voor iedereen. 

Hulp van een gezinscoach

Voor ouders en kinderen tot 18 jaar met meerdere en ernstige problemen bij het opvoeden of opgroeien is er de gezinscoach van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon. Denk aan problemen bij de opvoeding, financiën, relatie, huiselijk geweld, sociaal isolement en huisvesting. Ook jongeren die moeilijkheden hebben bij het contact met hun ouders of opvoeders, kunnen bij de gezinscoach terecht.

Kindhulpverlening

Sociaal Werk Oldambt biedt kinderen die thuis spanning, ruzie en/of huiselijk geweld hebben meegemaakt Kindhulpverlening door trainingenexterne-link-icoon. Tijdens deze trainingen kunnen kinderen vertellen wat zij denken, voelen en vinden van wat zij meegemaakt hebben. Er zijn trainingen voor kinderen van 4-7 jaar en voor kinderen van 8-12 jaar. Ouders worden ook betrokken.