Hulp bij taal en educatie

Taalontwikkeling is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Er zijn in de gemeente verschillende organisaties die kunnen helpen bij taalontwikkeling en educatie. Hieronder staat welke organisaties dat zijn en wat voor hulp zij bieden. De hulp in deze gids is vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen toestemming nodig is van een arts, specialist of de gemeente om de hulp te gebruiken. Je kunt zelf een afspraak maken. Vrij toegankelijke hulp is meestal gratis, maar vraag dat altijd even na.

Leesbevordering en leesplezier

Biblionet Groningen biedt voor ouders, kinderen en scholen verschillende leesbevorderingsprogramma’s en activiteiten, gericht op ontwikkeling, plezier en inspiratie. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is een bibliotheekabonnement gratisexterne-link-icoon.

22 basisscholen in de gemeente hebben een eigen bibliotheek: De Bibliotheek op Schoolexterne-link-icoon. Hier werken scholen en de bibliotheek samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.

Extra aandacht bij taalontwikkeling en taalachterstand

Kinderen die achterlopen in de taalontwikkeling kunnen al vroeg door de GGDexterne-link-icoon worden getest en waar nodig geholpen met spraak en taal.

Peuters met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand (taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motorisch) kunnen bij kinderopvangorganisaties in Oldambt en in het basisonderwijs extra ondersteuning krijgen: voor- of vroegschoolse educatie. De toegang tot vroegschoolse en voorschoolse educatie gaat via de GGD/het consultatiebureauexterne-link-icoon.

40 gezinnen en kinderen kunnen tussen 2021 en 2023 meedoen met de ‘VoorleesExpressexterne-link-icoon’. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar extra aandacht krijgen bij taalachterstand. Vrijwilligers lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier. Dat doen ze door het gezin (thuis) te ontmoeten maar ook door digitale contactmomenten.

Schakelklassen nieuwkomers

Voor kinderen die nog maar kort in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet goed beheersen zijn er de schakelklassen. MiMundo is de basisschool voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en ISK Winschotenexterne-link-icoon voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het doel is dat leerlingen na 1-1,5 jaar doorstromen in het regulier onderwijs.