Hulp bij taal en educatie

Taalontwikkeling is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Er zijn in de gemeente verschillende organisaties die kunnen helpen bij taalontwikkeling en educatie. Hieronder staat welke organisaties dat zijn en wat voor hulp zij bieden. De hulp in deze gids is vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen toestemming nodig is van een arts, specialist of de gemeente om de hulp te gebruiken. Je kunt zelf een afspraak maken. Vrij toegankelijke hulp is meestal gratis, maar vraag dat altijd even na.

Leesbevordering en leesplezier

Biblionet Groningen biedt voor ouders, kinderen en scholen verschillende leesbevorderingsprogramma’s en activiteiten, gericht op ontwikkeling, plezier en inspiratie. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is een bibliotheekabonnement gratis.

In 2021 en 2022 wordt op alle basisscholen in de gemeente Oldambt een ‘bibliotheek op school’ georganiseerd. Plaatselijke bibliotheken en scholen werken samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.

Extra aandacht bij taalontwikkeling en taalachterstand

Kinderen die achterlopen in de taalontwikkeling kunnen al vroeg door de GGD worden getest en waar nodig geholpen met spraak en taal.

Peuters met een verhoogd risico op taalachterstand (taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motorisch) kunnen bij peuterspeelzalen in Oldambt en in het basisonderwijs vroegschoolse en voorschoolse educatie krijgen. De toegang tot vroegschoolse en voorschoolse educatie gaat via de GGD/het consultatiebureau.

40 gezinnen en kinderen kunnen in 2021 en 2022 meedoen met de ‘VoorleesExpress’. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar extra aandacht krijgen bij taalachterstand. Vrijwilligers lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier. Dat doen ze door het gezin (thuis) te ontmoeten maar ook door digitale contactmomenten.

Internationale Schakelklas

Voor kinderen die nog maar kort in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet goed beheersen is er de Internationale Schakelklas (ISK). De ISK is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar en heeft als doel dat leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.