In het buitenland tijdens de verkiezing

Als u in het buitenland woont

Als u in het buitenland woont en niet in Nederland staat ingeschreven, kon u zich tot en met 25 april 2024 bij de gemeente Den Haag Registreren als kiezer buiten Nederland - Den Haagexterne-link-icoon

Tijdelijk in het buitenland 

Bent u op donderdag 6 juni 2024 tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie en staat u ingeschreven in onze gemeente? Stem dan via een volmacht of per brief. 

Iemand anders voor u laten stemmen (schriftelijke volmacht)

Bij het stemmen via een volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dat heet machtigen. Die persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. 

Kijk op de pagina Iemand anders uw stem laten uitbrengen.

Per brief stemmen

U kunt ook per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor kunt u tot en met 10 mei 2024 een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezing - Den Haagexterne-link-icoon. U moet wel een buitenlands postadres hebben waar uw briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden.