Incidentele festiviteit organiseren

Beschrijving

Als horecabedrijf, sport- of recreatie-inrichting moet u zich houden aan de geluidsnormen zoals bepaald in het activiteitenbesluit behorende bij uw inrichting.

Er zijn echter dagen waarop meer geluid is toegestaan.

Incidentele festiviteit

Gaat u in uw inrichting een festiviteit houden waardoor de geluidsnormen in het Activiteitenbesluit zullen worden overschreden dan moet u hiervan melding doen bij de gemeente. Hierbij kunt u denken aan een live optreden of een DJ. Een inrichting mag maximaal 8 keer per jaar een incidentele festiviteit houden.

Collectieve festiviteit

Dit zijn dagen die gelden voor de gehele gemeente. Voor collectieve dagen hoeft u niets te doen. De data hiervoor worden jaarlijks vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders. Dit zijn bijvoorbeeld de Allerheiligenmarkt en oudejaarsavond.

Let op: Indien de festiviteit op een terras of in de open lucht wordt gehouden moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Aanvragen

U kunt de melding doen middels een meldingsformulier incidentele festiviteiten.
Dit formulier kunt u opvragen via info@gemeente-oldambt.nl

Het geprinte, ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar:

Gemeente Oldambt
Team VTH
Postbus 175, 9670 AD Winschoten

Hoe lang gaat het duren?

De aanvraag moet twee weken van te voren worden ingediend.

Contact

U meldt uw festiviteit bij de gemeente.