Individuele inkomenstoeslag

Beschrijving

Voor mensen die drie jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau hebben.

Als u tijdelijk een laag inkomen heeft, dan is dat niet altijd direct een probleem. Maar als het langer duurt, wordt het moeilijker. Daarom kunnen mensen die minstens drie jaar een minimuminkomen hebben, één keer per jaar iets extra’s ontvangen: de individuele inkomenstoeslag.

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor iedereen tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd die gedurende drie jaar of langer een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau heeft.

Als u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag, krijgt u 40% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Aanvragen

Het aanvragen van de individuele inkomenstoeslag is heel eenvoudig. U kunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur telefonisch contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0597) 48 20 00. De toekenning van de individuele inkomenstoeslag gaat niet automatisch. Heeft u al eerder individuele inkomenstoeslag ontvangen? Ook dan moet u opnieuw aanvragen, als u denkt recht op deze toeslag te hebben. Ontvangt u een bijstandsuitkering dan kunt u het verkorte aanvraagformulier gebruiken.

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u het formulier volledig invullen en ondertekenen. Ook moet u de gevraagde bewijsstukken bijvoegen. U kunt het aanvraagformulier voor de individuele inkomenstoeslag toeslag inleveren op het gemeentehuis of onze locatie aan de Garst 1 in Winschoten.

Online

Gebruik de knop op deze pagina.

Vindt u het lastig om de aanvraag online te doen?

Vraag dan een papieren aanvraagformulier aan via info@gemeente-oldambt.nl. Vergeet daarbij niet uw naam, adres en geboortedatum te vermelden. U krijgt het aanvraagformulier zo snel mogelijk opgestuurd.

Voorwaarden

U (uw situatie) moet voldoen aan deze voorwaarden:

  • Uw eigen vermogen is minder dan € 15.150,- (gehuwden en alleenstaande ouder) of € 7.575,- (alleenstaande);
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering en u heeft zich voldoende ingespannen om aan het werk te gaan;
  • U heeft geen individuele inkomenstoeslag ontvangen in de voorafgaande 12 maanden;
  • U voert een tegenprestatie uit of u bent bereid om dit alsnog te doen.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente.

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag 9.00 - 16.30 uur, vrijdag tot 15.00 uur.

Bezoekadres: