payment iconInvesteringsagenda Ring Blauwestad

In samenwerking met de provincie Groningen en het projectbureau Blauwestad, wil gemeente Oldambt de aantrekkelijkheid van Blauwestad en de omliggende dorpen (Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta) en Winschoten vergroten. Hiervoor is de  investeringsagenda Ring Blauwestad opgesteld met als doel de recreatieve mogelijkheden en voorzieningen in het gebied te verbeteren en uit te breiden.

Betrokken partners

Met de investeringsagenda Ring Blauwestad is een bedrag gemoeid van € 2.558.000,=.

Deze investeringsagenda wordt mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

 • Provincie Groningen
 • Projectbureau Blauwestad
 • Geveke Bouw
 • Gemeente Oldambt

Overzicht investeringsagenda

In het voortraject zijn met de betrokken dorps- en wijkplatforms inventarisatierondes gehouden en werden er veel ideeën en wensen opgehaald. Dit heeft geresulteerd in het onderstaande overzicht van projecten. Samen met de betrokken partijen willen we zo veel als mogelijk realiseren. Belangrijk is dat naast het budget er ook voldoende draagvlak is en dat de eventuele grondeigenaren akkoord gaan met het gebruik van de grond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Staatsbosbeheer, Groninger Landschap en het Waterschap Hunze en Aa’s.

Rolverdeling binnen de investeringsagenda: de gemeente is budgetbeheerder voor de gehele investeringsagenda. Voor de voorbereidingen en het toezicht op de verschillende projecten wordt door de gemeente samengewerkt met de provincie Groningen.

Planning voorbereiding en uitvoering

De gemeente heeft samen met de provincie Groningen een globale planning gemaakt. Deze planning loopt tot eind 2024. Dit is ook het moment waarop de investeringsagenda sluit en moet worden afgerekend.

Niet onbelangrijk om te benoemen zijn de prijsstijgingen van de afgelopen tijd. De realisatie van alle projecten vormt hierbij dan ook een uitdaging. 

In de komende jaren worden er telkens een aantal projecten in voorbereiding genomen en als alle seinen op groen staan uitgevoerd.

In onderstaand overzicht zijn de projecten inclusief de laatste stand van zaken en een globale planning weergeven.

Overzicht projecten investeringsagenda Ring Blauwestad 2022-2024 (overzicht d.d. 09 januari 2023)

 • Traject: TOP Oostwold - betonpad Nieuweweg 2023-2024
 • Fietspad langs Noordereinde (huidige overweging fietsstraat) 2023   
 • Ontbrekende schakel Oostwold - Sluis zwaaikom  Uitvoering voorjaar 2023
 • Markeren fietspad naar Pont van Aart 2023 
 • Verbreden bestaande fietsroute (dijk Midwolderbos) 2023
 • Energieroute: educatieve en interactieve route 2023-2024 
 • Realisering van kanosteigers (diverse locaties) 2023-2024 
 • Versterking recreatieve cultuurhistorische elementen Meerland Gereed
 • Ontbrekende schakel wandelverbinding Reiderwolde - 't Riet 2023
 • Aanlegvoorziening Blauwe Passage verbinding Midwolda bij de Wissel 2023-2024
 • Vernieuwen TOP Oostwold met Fitnesspier 2023-2024
 • Passantensteiger aanleggen bij locatie Boven 2022-2023
 • Ontbrekende schakel Midwolda Noordstrand 2023-2024
 • Ontbrekende schakel fiets- en wandelpad langs de Tjamme Vervallen (onvoldoende draagvlak)
 • Uitbreiden rustpunten rondom de Tjamme (bankjes) 2023-2024
 • Fietspontje fietstraject de Tjamme naar Reiderwolde Gereed 
 • Traject: fietspad vanaf fietspontje naar Het Riet Gereed
 • Fietspad Blauwe Loper door Stadspark naar centrum Winschoten Gereed
 • Herstel fietspad Hardenberg Finsterwolde – Beerta (extra) Uitvoering voorjaar 2023