Investeringsagenda Ring Blauwestad

In samenwerking met de provincie Groningen en het projectbureau Blauwestad, wil gemeente Oldambt de aantrekkelijkheid van Blauwestad en de omliggende dorpen (Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta) en Winschoten vergroten. Hiervoor is de investeringsagenda Ring Blauwestad opgesteld met als doel de recreatieve mogelijkheden en voorzieningen in het gebied te verbeteren en uit te breiden.

Betrokken partners

Met de investeringsagenda Ring Blauwestad is een bedrag gemoeid van € 2.558.000,=.

Deze investeringsagenda wordt mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

 • Provincie Groningen
 • Projectbureau Blauwestad
 • Gemeente Oldambt

Overzicht investeringsagenda

In het voortraject zijn met de betrokken dorps- en wijkplatforms inventarisatierondes gehouden en werden er veel ideeën en wensen opgehaald. Dit heeft geresulteerd in het onderstaande overzicht van projecten. Samen met de betrokken partijen willen we zo veel als mogelijk realiseren. Belangrijk is dat naast het budget er ook voldoende draagvlak is en dat de eventuele grondeigenaren akkoord gaan met het gebruik van de grond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Staatsbosbeheer, Groninger Landschap en het Waterschap Hunze en Aa’s.

Rolverdeling binnen de investeringsagenda: de gemeente is budgetbeheerder voor de gehele investeringsagenda. Voor de voorbereidingen en het toezicht op de verschillende projecten wordt door de gemeente nauw samengewerkt met de provincie Groningen.

Planning voorbereiding en uitvoering

De gemeente heeft samen met de provincie Groningen een globale planning gemaakt. Deze planning loopt tot medio 2025. Dit is ook het moment waarop de investeringsagenda sluit en moet worden afgerekend.

Niet onbelangrijk om te benoemen zijn de prijsstijgingen van de afgelopen tijd. De realisatie van alle projecten vormt hierbij dan ook een uitdaging. 

In de komende jaren worden er telkens een aantal projecten in voorbereiding genomen en als alle seinen op groen staan uitgevoerd.
In onderstaand overzicht zijn de projecten inclusief de laatste stand van zaken en een globale planning weergeven.

Overzicht projecten investeringsagenda Ring Blauwestad (overzicht d.d. 16 april 2024)

In voorbereiding of uitvoering

 • Traject: TOP Oostwold - betonpad Nieuweweg
 • Inrichting rijbaan (deel) Noordereinde tot fietsstraat  
 • Markeren fietspad naar Pont van Aart 
 • Energieroute: educatieve en interactieve route 
 • Realisering van kanosteigers (diverse locaties) 
 • Ontbrekende schakel wandelverbinding Reiderwolde - 't Riet
 • Passantensteiger aanleggen bij locatie Boven
 • Ontbrekende schakel Niesoordlaan - Noordstrand
 • Vervangen vogelkijkwand (rustpunt) C.G. Wiegersweg

Uitgevoerd

 • Ontbrekende schakel Oostwold - Sluis zwaaikom
 • Verbreden bestaande fietsroute (dijk Oldambtmeer Midwolderbos)
 • Versterking recreatieve cultuurhistorische elementen Meerland
 • Fietspontje fietstraject de Tjamme naar Reiderwolde 
 • Traject: fietspad vanaf fietspontje naar Het Riet
 • Fietspad Blauwe Loper door Stadspark naar centrum Winschoten
 • Herstel fietspad Hardenberg Finsterwolde – Beerta
 • Opknappen speelobject (Walvis) + fitnesstoestellen Noordrand Midwolda

Vervallen

 • Aanlegvoorziening Blauwe Passage verbinding Midwolda bij de Wissel
 • Vernieuwen TOP Oostwold met Fitnesspier
 • Uitbreiden rustpunten rondom de Tjamme (bankjes)
 • Ontbrekende schakel fiets- en wandelpad langs de Tjamme - Kanaalsterlaan