Jeugdteam

Waarvoor kan ik terecht bij het jeugdteam?

  • Informatie en advies
  • Verwijzen naar vrij toegankelijke hulp
  • Casemanagement
  • Veiligheid

Informatie en advies

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Soms heeft u misschien behoefte aan praktische opvoedtips of informatie. U kunt alle vragen stellen aan het jeugdteam. Zit je kind dagelijks op het internet en ben je bang dat er iets kan gebeuren? En wil je weten hoe je daarmee moet omgaan? Of is je kind van vier niet zindelijk, en wil je weten wat je kan doen? of loopt je ergens anders tegenaan in de opvoeding op ontwikkeling? Het jeugdteam kan helpen.

Verwijzen naar vrij toegankelijke hulp

Een groot deel van de jeugdhulp is vrij toegankelijk en (vaak) gratis. Dit is een algemene voorziening die voor iedereen te gebruiken is. Hiervoor heb je geen toestemming van een dokter of de gemeente nodig. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het consultatiebureau van de GGD of het maatschappelijk werk.

De algemene voorzieningen in onze gemeente kunt u vinden in ons voorzieningenoverzicht. Komt u er niet uit? Het jeugdteam helpt u graag met het zoeken naar passende hulp.

Casemanagement

Soms kan het opvoeden van een kind zo zwaar zijn, dat u het alleen met het gezin, of met hulp van familie en vrienden, of een algemene voorziening niet redt. Of als u zich grote zorgen maakt over een kind in uw omgeving. Wij kunnen u dan helpen.

Een casemanager bekijkt samen met u welke hulp voor uw situatie het beste is. Samen met u en uw gezin stellen we een plan op.  In dit plan staat wie wat gaat doen. Voor uitvoering van het plan werken we nauw samen met andere organisaties die hulp en begeleiding bieden. De ondersteuning is erop gericht dat u de opvoeding van uw kind zelf kunt doen.

Veiligheid

Samen met ouders staan we voor de veiligheid van het kind. Samen vinden we dat ieder kind veilig moet kunnen opgroeien. Wij kunnen helpen wanneer er zorgen over de veiligheid van het kind zijn.

Bij structureel en actueel geweld wordt een melding gedaan bij Veilig Thuis volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hoe verloopt een aanvraag bij het jeugdteam?

Na een (her)aanmelding bij het Jeugdteam ontvang u daarvan een schriftelijke bevestiging via de post.

Een medewerker van het Jeugdteam neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Het gesprek is bedoeld om de situatie en uw hulpvraag goed in kaart te brengen. Er wordt bekeken welke vorm van ondersteuning en/of hulp het meest passend is. Indien wordt beoordeeld dat er een vorm van jeugdhulp ingezet moet worden, heeft de gemeente Oldambt als doelstelling dat de inzet van jeugdhulp:

  • Zo goed mogelijk aansluit bij uw kind en ervoor zorgt dat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen, zodat uw kind uiteindelijk (indien mogelijk) geen hulpverlening meer nodig heeft;
  • Ouders/opvoeders in staat stelt om uiteindelijk weer op eigen kracht (zonder hulpverlening) een veilige, stabiele opvoedsituatie neer te zetten, afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van hun kind.

In het geval er al hulpverlening betrokken bij uw kind, vragen wij u om het volgende klaar te leggen voor het gesprek:

  • Huidige indicatiestelling
  • Het zorg- of begeleidingsplan
  • Het evaluatieverslag van de hulpverlening

Naar aanleiding van dit gesprek maakt de casemanager een onderzoeksverslag. In dit verslag staat weergegeven wat er met u is besproken en wat de eventuele oplossingen kunnen zijn. Wij bespreken vervolgens met u en/of met uw zoon/dochter wat de mogelijkheden zijn wat betreft het inzetten van jeugdhulp.

Wie zijn er bij het gesprek?

De casemanager wil graag met alle gezinsleden in gesprek. Het is belangrijk om te weten dat kinderen vanaf 12 jaar gevraagd wordt deel te nemen aan (een deel van) het gesprek. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf bepalen wie ernaast zichzelf nog meer bij het gesprek aanwezig zijn.

Indien u het prettig vindt, kun u iemand uit uw omgeving vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.

Wat als ik niet tevreden ben?

Vertrouwenspersoon

U kunt een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon als u vragen of klachten heeft over het contact met of hulp van de gemeente, jeugdhulpaanbieders, een Gecertificeerde Instelling of Veilig Thuis.

U kunt contact opnemen met Zorgbelang Groningenexterne-link-icoon.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen en jongeren. Hij/zij controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid. De Kinderombudsman is onafhankelijk. Hij/zij kan klachten ontvangen, mag zaken onderzoeken en advies geven aan de Nederlandse regering.

Informatie kunt u vinden op De Kinderombudsmanexterne-link-icoon.