Jurrie Nieboer bestuurdersfuncties en nevenfuncties

Bestuurdersfuncties

 • Lid bestuurlijk OOGO
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Cultuur & Sport en Gezondheid & Welzijn
 • Lid bestuurlijk overleg SOOOG
 • Lid stuurgroep POG
 • Lid stuurgroep Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Regiodeal Gezondheid
 • Lid adviescommissie Jeugdhulp
 • Lid Koploper overleg Nieuwborgen
 • Lid stuurgroep Verkeer- en Vervoersberaad (VVB)
 • Lid bestuurlijk overleg Publiek Vervoer
 • Lid Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
 • Lid Aandeelhoudersvergadering NV Waterbedrijf
 • Lid stuurgroep Regionaal Energie Strategie (RES)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Bibliotheekwerken
 • Lid stuurgroep Erfgoedprogramma

Nevenfuncties

Jurrie Nieboer heeft geen nevenfuncties.