Kaders voor zorg Wmo en Jeugdwet

Zorg die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet wordt geleverd moet voldoen aan een aantal eisen. We hebben deze eisen onderverdeeld in kwaliteits,- en rechtmatigheidseisen.

Daarom heeft de gemeente Oldambt samen met buurtgemeentes een kader opgesteld waar deze eisen in zijn opgenomen. Onze toezichthouders vanuit de Wmo en Jeugdwet gebruiken dit kader wanneer zij onderzoek doen.

U kunt de toetsingskaders lezen op overheid.nl via deze linkexterne-link-icoon.