Klacht indienen over de gemeente

Beschrijving

Als u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker of een bestuurder van de gemeente Oldambt dan kunt u een klacht indienen. Het gaat dan om zogenoemde ‘bejegeningsklachten'. Uiteraard raden wij u aan om eerst te proberen het probleem in overleg op te lossen. Een telefoontje of een persoonlijk gesprek kan vaak al tot een oplossing leiden.

Indien u toch een klacht wilt indienen, kunt u dit schriftelijk doen door een brief te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt.

De klacht wordt volgens een wettelijk vastgestelde procedure behandeld. Daarbij kunt u uw klacht mondeling toelichten. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan, krijgt u hierover schriftelijk bericht.

Indien u meer informatie wilt over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met de gemeente Oldambt of kijken op de website wetten.overheid.nlexterne-link-icoon. Onder hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u de volledige tekst van de wettelijke klachtenregeling vinden.

Aanvragen

Via internet

U kunt de klacht indienen met het

Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl/externe-link-icoon

Schriftelijk

U kunt de klacht opsturen naar de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. 

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Zie ook de website www.nationaleombudsman.nlexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Klachten worden niet in behandeling genomen als ze anoniem worden ingediend. U bent verplicht om uw naam en adresgegevens op te nemen en een omschrijving van de gedraging waartegen uw klacht is gericht te geven. Uw klacht wordt eveneens niet in behandeling genomen indien het een zaak betreft die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.