Koninklijke onderscheiding

Beschrijving

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor een persoonlijke bijzondere inspanning voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk.

Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van langdurige persoonlijke bijzondere verdiensten.

Een voordracht voor een lintje kan worden gedaan bij de burgemeester van de gemeente waar die persoon woont.

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen, dan moet het voorstel vóór 1 augustus in het jaar daarvoor ingediend zijn bij de gemeente.

Als u iemand wilt voordragen tijdens een andere gelegenheid, bijvoorbeeld een jubileum of een afscheid, vraag dan het lintje uiterlijk 6 maanden vóór de beoogde uitreikingsdatum aan.

Kijk voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen op www.lintjes.nlexterne-link-icoon

Aanvragen

Wilt u een lintje aanvragen? Voor het aanvragen van een lintje is het van belang alle gegevens te verzamelen en in te vullen op het voorstelformulier.

Het eerste verzoekformulier kunt u downloaden op de website aanvraag.koninklijkeonderscheidingen.nl/externe-link-icoon en sturen naar de gemeente.

Dan wordt bekeken of de persoon die u wilt voordragen in aanmerking komt voor een lintje.

Vervolgens moet het voorstelformulier worden ingevuld en samen met ondersteuningsbrieven worden ingediend bij de burgemeester.

U kunt het voorstelformulier ook opvragen bij de medewerker Kabinetszaken van de gemeente, tel. (0597) 482 000 of per mail: kabinetszaken@gemeente-oldambt.nl

Voorwaarden

De burgemeester reikt de lintjes uit. Dit kan op de volgende momenten:

  • Tijdens de lintjesregen. Dit is in de regel op de laatste werkdag voor Koningsdag.
  • Tijdens een ander bijzonder moment, bijvoorbeeld een afscheid of jubileum. Dit moment moet een duidelijke relatie hebben met de reden van het lintje.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker kabinetszaken, telefoon (0597) 482 000 of e-mail: kabinetszaken@gemeente-oldambt.nl