Kosten School en Studie

Schoolgaande en studerende kinderen kosten veel geld. Natuurlijk wil je als ouder dat je kind gewoon meedoet en de opleiding kan volgen van zijn of haar keuze. Er zijn verschillende regelingen en fondsen waar een beroep op kan worden gedaan. Ook als u zelf (weer) naar school gaat of gaat studeren, zijn er mogelijkheden om een beroep hierop te doen.

Tegemoetkoming studiekosten

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs geldt de rijksregeling 'Tegemoetkoming ouders'. Vanaf achttien jaar komen kinderen op het MBO, HBO en WO in aanmerking voor studiefinanciering. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school van uw kind of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Telefoon: (050) 599 77 55.

Website: http://www.duo.nl/particulier/externe-link-icoon

Stichting Provinciaal Studiefonds

Wilt u zelf een opleiding gaan volgen? Hebt u kinderen die het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of een studie volgen? Hebt u kosten in verband met deze opleiding(en), waarvoor u geen bijdrage ontvangt van een andere instelling? En had u op de peildatum een inkomen dat op of iets boven het minimum lag? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds. Een bijdrage van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds moet u schriftelijk aanvragen middels een aanvraagformulier.

U kunt gedurende het gehele schooljaar aanvragen indienen. In een schooljaar zijn meerdere ronden. Het bestuur besluit tijdens een bestuursvergadering over de aanvragen. Het budget van het studiefonds is beperkt.

Het aanvraagformulier kunt u opvragen bij het secretariaat van de stichting via telefoonnummer (050) 316 43 21. Hier kunt u ook een folder aanvragen. Kijk voor meer informatie ook op www.studiefondsgroningen.nlexterne-link-icoon.