Langestraat Noord

Huidige situatie 

Momenteel bevindt de Langestraat Noord (inclusief bekende brandlocatie) zich in een fase van vernieuwing en herontwikkeling. Het gebied heeft potentieel voor een aantrekkelijke en levendige omgeving, maar er is nog werk aan de winkel om dit te realiseren.

Beoogd resultaat

Het doel van de centrumontwikkeling in Langestraat Noord en de brandlocatie is om een levendig, aantrekkelijk en multifunctioneel gebied te creëren. Hierbij wordt gestreefd naar een harmonieuze mix van wonen en winkelen. Het uiteindelijke resultaat moet een aantrekkelijke bestemming worden voor zowel bewoners als bezoekers, waarin de historische waarde en identiteit van het gebied behouden blijven.

Een specifiek onderdeel van de herontwikkeling is de bouw van ongeveer 17 woningen rondom de Bristollocatie. Deze woningen zullen een waardevolle toevoeging vormen aan de bestaande woongelegenheden in het gebied. Met de realisatie van deze nieuwe woningen wordt beoogd om een levendige en gemengde woon-werkomgeving te creëren, waarbij bewoners kunnen profiteren van de nabijheid van winkels en andere voorzieningen. Ook onderdeel is de ‘doorkijk’ die gerealiseerd wordt op de brandlocatie van de Langestraat naar de St. Lucas-locatie, het voormalig ziekenhuis. Daarnaast worden op deze locatie ongeveer 20 wooneenheden gerealiseerd, samen met enkele kleine commerciële ruimtes. 

Wonen en winkelen

Een belangrijk aspect van de ontwikkelingen aan de noordkant van de Langestraat is de integratie van wonen en winkelen. Door middel van herontwikkeling en het aantrekken van nieuwe ondernemers wil men het winkelgebied nieuw leven inblazen. Hierbij wordt gestreefd naar een divers aanbod van winkels, horecagelegenheden en andere voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van zowel de lokale bevolking als bezoekers. De combinatie van wonen en winkelen zal bijdragen aan een levendige sfeer en een prettige leefomgeving.

Planning

Van plannen naar uitvoering staat centraal in fase 1. Starten doen we begin 2024 met het realiseren van de woningbouw. Tegelijkertijd zullen er ook aanpassingen komen in de openbare ruimte. Deze eerste fase neemt ongeveer 2,5 tot 3 jaar in beslag.

Interviews Centrumontwikkeling

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.