Mantelzorg

Ondersteuning aan mantelzorgers

Mantelzorg is iets waar je vanzelf inrolt. Omdat je partner of je zus ziek wordt of omdat je ouders ouder worden. Soms blijft het beperkt tot een paar uurtjes per week, soms wordt het veel meer en wordt de zorgtaak als zwaar ervaren. 

Steunpunt Mantelzorg

Bij het Steunpunt Mantelzorg van Sociaal Werk Oldambt kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Voor persoonlijke begeleiding, emotionele steun, of voor een luisterend oor kunt u terecht bij Elke Hut van Sociaal Werk Oldambt. Per mail te bereiken op e.hut@sociaalwerkoldambt.nl. Ook kunt u meer informatie vinden over mantelzorg op de website van Sociaal Werk Oldambt: https://www.sociaalwerkoldambt.nl/senioren/senioren-1/.

Registeren

U kunt zich als mantelzorger laten registreren bij het Steunpunt Mantelzorg. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van het Steunpunt Mantelzorg en andere interessante zaken voor u als mantelzorger. Als u zich wilt registreren, dan kunt een e-mail sturen naar e.hut@sociaalwerkoldambt.nl.

Trefpunt Mantelzorg

In de regio Oldambt is er het Trefpunt Mantelzorg in Finsterwolde. U kunt vrijblijvend ervaringen met elkaar delen over uw rol als mantelzorger, maar natuurlijk ook over andere zaken. Ontspanning, erkenning, herkenning en gezelligheid zijn de kernwoorden van het Trefpunt Mantelzorg. Voor vragen over het trefpunt Mantelzorg kunt u terecht bij Elke Hut van Sociaal Werk Oldambt, telefoonnummer 06 10 03 12 95.

Respijtzorg

Bent u een mantelzorger van iemand die ondersteuning krijgt vanuit de Jeugdwet of de Wmo? En bent u daardoor altijd in de nabijheid van degene waar u voor zorgt? Dan kan de gemeente u respijtzorg bieden. Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van de zorg. Voorbeelden van respijtzorg zijn kortdurend verblijf en logeeropvang. De gemeente zorgt dan dat degene waar u voor zorgt maximaal drie etmalen per week ergens kan logeren en daar ook de zorg krijgt die nodig is.

Wilt u hier meer weten over Respijtzorg, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oldambt, telefoonnummer (0597) 48 20 00.