Mantelzorg

Ondersteuning aan mantelzorgers

Mantelzorg is iets waar je vanzelf inrolt. Omdat je partner of je zus ziek wordt of omdat je ouders ouder worden. Soms blijft het beperkt tot een paar uurtjes per week, soms wordt het veel meer en wordt de zorgtaak als zwaar ervaren. 

Steunpunt Mantelzorg

Bij het Steunpunt Mantelzorg van Sociaal Werk Oldambt kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Voor persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg kunt u terecht bij onze mantelzorgconsulent. Ook kunt u meer informatie vinden op de website www.sociaalwerkoldambt.nl.

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg

U kunt zich als mantelzorger laten registreren bij het Steunpunt Mantelzorg. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van het Steunpunt Mantelzorg en andere interessante zaken voor u als mantelzorger. U ontvangt onder andere drie tot vier keer per jaar een nieuwsbrief. Als u zich wilt registreren, dan kunt een e-mail sturen naar: info@sociaalwerkoldambt.nl.

Trefpunt Mantelzorg

In de regio Oldambt bestaat sinds kort het Trefpunt Mantelzorg. In het Jongerencentrum Schienvat in Finsterwolde kunt u elke 2e woensdagavond van de maand van 19.30 tot 21.30 uur elkaar ontmoeten. U kunt ervaringen met elkaar delen over uw rol als mantelzorger, maar natuurlijk ook over andere zaken. Ontspanning, erkenning, herkenning en gezelligheid zijn de kernwoorden van Trefpunt Mantelzorg. Voor vragen kunt u terecht bij Sociaal Werk Oldambt (0597) 42 18 33.

Respijtzorg

Bent u een mantelzorger van iemand die ondersteuning krijgt vanuit de Jeugdwet of de Wmo? En bent u daardoor altijd in de nabijheid van degene waar u voor zorgt? Dan kan de gemeente u respijtzorg bieden. Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van de zorg. Voorbeelden van respijtzorg zijn kortdurend verblijf en logeeropvang. De gemeente zorgt dan dat degene waar u voor zorgt maximaal drie etmalen per week ergens kan logeren en daar ook de zorg krijgt die nodig is.

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen de gemeente Oldambt.

Kijk voor informatie op de website van Sociaal Werk Oldambt.