Meldingen en klachten

Meldingen en klachten over:

Afval, ongedierte, onkruid, maaien en snoeien, riolering, speelplaatsen en wegen

Kijk voordat u een melding maakt over onkruid, maaien en snoeien naar de onderhoudsniveaus per gebied in Oldambt.

Straatverlichting

De gemeente

Meldpunt Veiligheid en Zorg

Meldpunt vermoeden Zorgfraude

Ondermijning melden

Meldpunt Discriminatie

Gevonden/verloren

Aardbevingen

Overlast door windmolens

De Omgevingsdienst Groningen houdt toezicht op het geluidsniveau van windmolens. Heeft u last van windmolens in uw woonomgeving, dan kunt u hier een melding van maken via de Milieuklachtenlijn. De Milieuklachtenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via (050) 318 00 00.

Verhuurders of bemiddelaars

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Burenruzie

Informatie en contactgegevens