Meldpunt Veiligheid en Zorg

Maakt u zich zorgen over een buurtbewoner? Of over de veiligheid in uw omgeving? Dan kunt u een melding doen bij het MVZ. Vanuit het MVZ onderzoeken we de melding, geven we advies en schakelen we waar nodig de juiste hulp in voor mensen die het nodig hebben, maar er niet zelf om vragen. Uiteraard richten we ons bij het bieden van hulp op de persoon of het gezin in kwestie. Maar we kijken ook wat we kunnen doen om de omgeving te ondersteunen. Zo hopen we extreme overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug te dringen.

Neighbourhood safety and care reporting point

Are you worried about a neighbourhood resident or do you have somebody in your neighbourhood who causes inconvenience? Report your concerns, fears or unease to us! Call Oldambt council at telephone number (+31) 597 48 20 00 and ask for ‘Meldpunt Veiligheid en Zorg’.

Waar kunt u melding van doen bij het Meldpunt Veiligheid en Zorg?

U kunt melding doen van:

 • Extreme overlast door lawaai, stank, vervuiling of agressie, veroorzaakt door mensen in de buurt
 • Intimidatie in de buurt
 • Buurtbewoners die zorg nodig hebben maar dit niet krijgen
 • Buurtbewoners die verward overkomen
 • Vereenzaming, verwaarlozing of vervuiling van buurtbewoners
 • Signalen van afwijkend gedrag
 • Vermoeden mensenhandel, denk hierbij aan:
  • Seksuele uitbuiting. Bij seksuele uitbuiting wordt iemand gedwongen om seksuele diensten te verlenen tegen betaling. 
  • Arbeidsuitbuiting. Arbeidsuitbuiting is gedwongen arbeid of dienstverlening, buiten de seksindustrie. 

Meldpunt Veiligheid en Zorg onderzoekt en geeft advies

Medewerkers van het Meldpunt Veiligheid en Zorg onderzoeken de melding, geven advies en schakelen waar nodig de juiste hulp in. Zij werken samen met onder meer de politie, woningcorporaties, Sociaal Werk Oldambt , Zorg- en Veiligheidshuis Groningen, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ), maatschappelijke en sociale dienstverlening en verslavingszorg.

Wat wordt er met uw melding gedaan?

Nadat u een melding heeft gedaan, verzamelt een medewerker van het Meldpunt Veiligheid en Zorg de benodigde gegevens. De medewerker bespreekt uw zorgmelding of overlastklacht met de juiste instanties. Vervolgens maakt de medewerker afspraken om tot een oplossing te komen en bewaakt de afhandeling hiervan. Wij houden contact met u en geven advies over wat u kunt doen bij toekomstige zorgelijke situaties en overlastklachten.

Ervaart u overlast van uw buren?

Bij overlast veroorzaakt door buren, is niet voor iedereen direct duidelijk wat je zelf moet of kunt doen. Onze buurtbemiddelaars kunnen helpen.

De gemeente heeft bij burenoverlast nauwelijks een rol omdat het een privaatrechtelijk geschil betreft. Via de website www.overlastadvies.nlexterne-link-icoon kunt u gratis juridisch advies krijgen wanneer u overlast ervaart door buurtbewoners. De website is bedacht door Prof. Michel Vols, hoogleraar openbare-orderecht een de Rijksuniversiteit Groningen. Op basis van de verschillende situaties en kenmerken die u invoert, genereert overlastadvies.nl een passend juridisch advies.

Wet verplichte GGz (Wvggz)

Sinds 1 januari 2020 is er de Wet verplichte GGz, afgekort Wvggz. Deze wet is bedoeld voor mensen die psychische zorg nodig hebben, maar deze zelf niet willen. Lees hier meer over deze wetexterne-link-icoon.

Contact met het Meldpunt Veiligheid en Zorg

U kunt online een melding doen via het Meldpunt Veiligheid en Zorgexterne-link-icoon.

En natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken via tel. (0597) 48 20 00.