Monumenten, omgevingsvergunning

Beschrijving

Voor het veranderen van een monumentaal pand heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor verbouwen, aanpassen en verbeteren, maar ook voor alle onderhoudswerkzaamheden die niet onder 'klein onderhoud' vallen.

Rijksmonument of gemeentelijk monument

Er zijn twee soorten monumenten: rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Alle rijksmonumenten staan vermeld in het Rijksmonumentenregisterexterne-link-icoon, hier staat ook een beschrijving bij van het monument. Naast rijksmonumenten zijn er gemeentelijke monumenten in de gemeente Oldambtexterne-link-icoon.

Aanvragen

Op de website van het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u een vergunningcheck doen, een concept verzoek indienen of een aanvraag omgevingsvergunning doen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar de website van het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

U vraagt dan een omgevingsvergunning aan voor een rijksmonumentenactiviteit. Voor een gemeentelijk monument vraagt u een vergunning aan voor een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot cultureel erfgoed

Aandacht voor monumentale waarden

Bij  de aanvraag van een omgevingsvergunning voor monumenten is er extra aandacht voor het behoud van de monumentale waarden. Daarbij wordt samengewerkt met de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit en in het geval van rijksmonumenten ook met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het is aan te raden om als aanvrager een architect, bouwkundige of adviseur in de arm te nemen die ervaring heeft met monumenten.

Voorwaarden

Regels

De rijksregels voor rijksmonumenten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) bij de algemene regels voor cultureel erfgoed (hoofdstuk 13). Voor gemeentelijke monumenten zijn regels opgenomen in de Erfgoedverordening.

Vaak zijn rondom monumenten ook andere waarden aanwezig en beschermd zoals archeologie. Hiervoor gelden vaak aanvullende regels en vergunningplichten. Of dit op uw locatie ook zo is kunt u zien in het omgevingsplanexterne-link-icoon

Bomen en planten in monumentale tuinen en begraafplaatsen

Ook bomen en beplanting in monumentale tuinen en begraafplaatsen zijn beschermd. Daarnaast is de omgeving van een monument beschermd, zo zijn tuinen bij een monumentaal pand vaak onderdeel van het monument of een zelfstandig monument.

Wet kwaliteitsborging (Wkb)

De wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen geldt nog niet voor monumenten, u moet dus ook bouwtechnische tekeningen aanleveren bij uw aanvraag.

Kosten

Aan een aanvraag omgevingsvergunning of concept verzoek zijn kosten (leges) verbonden. Het bedrag van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. Op Overheid.nl vindt u een tarieventabel, waarin u kunt zien welke leges gelden in uw situatieexterne-link-icoon.