Nieuwolda en Wagenborgen aardgasvrij

De zichtbare gevolgen van de gaswinning in onze provincie laten zien dat we af moeten van het gebruik van aardgas. Door een wetswijziging mogen er sinds 1 juli 2018 geen nieuwe woningen en bedrijven meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Maar dat is niet genoeg: ook bestaande woningen en bedrijven moeten worden aangepast. Het kabinet wil dat we in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt subsidie beschikbaar voor gemeenten die al in 2018 kunnen starten met het aardgasvrij maken van bestaande dorpen en wijken. Nieuwolda en Wagenborgen hebben een subsidie van ruim 4,5 miljoen euro toegekend gekregen voor het aardgasvrij maken van zo’n 1200 woningen en bedrijfspanden.

Biogas, isolatie en bijverwarming

Het aardgasnet in Nieuwolda en Wagenborgen wordt geschikt gemaakt voor het gebruik van biogas. In Nieuwolda staat een biovergister die met enige aanpassingen biogas kan leveren aan Nieuwolda en Wagenborgen. Daarnaast moet er een nieuwe pijpleiding worden aangelegd. Een ander belangrijk onderdeel van het plan is het isoleren van woningen en het aanleggen van apparatuur om enkele dagen per jaar elektrisch bij te verwarmen. Bijverwarmen is nodig omdat de capaciteit van de biogasinstallatie niet voldoende is om te voldoen aan de verwarmingsbehoefte op de allerkoudste dagen. Het geld uit de subsidie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat uw woonlasten niet toenemen.

Subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag werd in juli van dit jaar ingediend door gemeente Oldambt, gemeente Delfzijl, Woonstichting Groninger Huis en de dorpsbelangenverenigingen van beide dorpen. Het ministerie ontving maar liefst 75 aanvragen. Voor het programma Aardgasvrije Wijken is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 20 wijken.

Planning

Het plan dat er nu ligt wordt zo snel mogelijk besproken met de inwoners uit Nieuwolda en Wagenborgen. Op basis van die gesprekken wordt een plan van aanpak opgesteld. Het is de bedoeling om dit jaar nog te starten met de eerste aanpassingen. In 2022 moeten beide dorpen volledig aardgasvrij zijn. Voor alle plannen geldt: vrijwillige deelname is het uitgangspunt. Wie geen belangstelling heeft, hoeft niet mee te doen. Wie nu niet mee wil doen moet op termijn echter zelf een alternatief voor aardgas in gebruik nemen, aangezien de doelstelling van het kabinet is om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn.

Communicatie

Inwoners van Nieuwolda en Wagenborgen worden op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief, die hieronder te downloaden is. Daarnaast worden er regelmatig inloopavonden georganiseerd door de betrokken partijen.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen van het kabinet om in 2050 aardgasvrij te zijn vindt u op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwe....

Hieronder kunt u de subsidieaanvraag voor het aardgasvrij maken van de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen downloaden.