Nieuwolda en Wagenborgen aardgasvrij

De zichtbare gevolgen van de gaswinning in onze provincie laten zien dat we af moeten van het gebruik van aardgas. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt subsidie beschikbaar voor gemeenten die mee willen doen aan het programma Aardgasvrije Wijken. De dorpen Nieuwolda en Wagenborgen hebben vanuit dit programma een subsidie van ruim 4,7 miljoen euro gekregen voor het aardgasvrij maken van zo’n 1200 woningen en bedrijfspanden.

Op de website  nieuwborgen.net leest u alles over de voortgang van dit projectexterne-link-icoon.