Onderzoek ervaringen onder Wmo-cliënten

22 maart 2024
Algemeen

De gemeente Oldambt voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van het onderzoek is de ervaringen van cliënten te verzamelen om onze dienstverlening te verbeteren. Het onderzoek vindt telefonisch plaats.

Onderzoeksbureau MAGIS 

Het onderzoeksbureau MAGIS voert namens de gemeente het onderzoek uit onder inwoners uit de gemeente Oldambt die in 2023 hulp vanuit de Wmo hebben ontvangen. MAGIS start maandag 25 maart met het onderzoek.

Optimaliseren van de dienstverlening 

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de gegevens worden anoniem verwerkt. De antwoorden en ervaringen zijn niet terug te leiden op personen. Met de verkregen antwoorden willen wij onze dienstverlening en de Wmo-hulp verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek delen we via de website van de gemeente.