Participatieraad

De participatieraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college en de gemeenteraad van de gemeente Oldambt. Ze zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. De participatieraad geeft advies over nieuw beleid binnen het sociaal domein, vooral op de wetten Wmo, Jeugd en de Particpatie. Dit doet zij in samenwerking met de beleidsmedewerkers van de gemeente. Ze volgt daarom landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet. Het doel is om te zorgen voor breed gedragen beleid. 

De participatieraad toetst of het beleid van de gemeente voldoende tegemoet komt aan de behoeften van de inwoners die gebruik maken van een gemeentelijke uitkering, voorziening of regeling. De participatieraad beoordeelt beleid en de effecten van dit beleid op de inwoners. Bij de beoordeling kijkt zij naar de Participatiewet, het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid en het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners.

Wie zijn ze?

In de participatieraad zitten inwoners die iets  hebben met de onderwerpen uit het sociaal domein. De leden zijn: Carin Vos, Catja van Dijk, Daphna Brekveld, Ditta Kralt, Gert Kwant, Hans Hallebeek, Ko Muller, Margret Pater, Wout Scheurwater en Bert Kuiper.

Vergaderingen

De participatieraad vergadert op de tweede maandag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur. Wilt u graag een keer een vergadering bijwonen? Dat kan, graag van tevoren aanmelden via participatieraad@gemeente-oldambt.nl

Contact met de participatieraad

Wilt u graag een keer contact met een van de leden van de participatieraad, dan kunt u contact opnemen via participatieraad@gemeente-oldambt.nl.  

Documenten en links

Verordening participatieraad 2022externe-link-icoon

Vooraan (van links naar rechts): [Ko Muller], [Carin Vos], [Catja van Dijk], [Wout Scheurwater].

Achteraan (van links naar rechts): [Bert Kuiper], [Gert Kwant], [Hans Hallebeek].

De volgende leden ontbreken op de foto: Daphna Brekveld, Ditta Kralt en Margret Pater