passport iconPaspoort en ID-kaart in het buitenland wonende Nederlanders

Beschrijving

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en verloopt uw reisdocument binnenkort? Dan kunt u bij de vertegenwoordigingen in het buitenland en bij een aantal grensgemeenten, waaronder Oldambt, en bij de gemeentebalie op Schiphol een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Wilt u bij de gemeente Oldambt uw reisdocument aanvragen? Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Omdat u niet of nooit in Nederland bent ingeschreven, is bij de gemeente Oldambt niet bekend of u de Nederlandse nationaliteit (nog) heeft. Uw oude paspoort of identiteitskaart bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het geeft alleen aan dat u op het moment van afgifte van het oude reisdocument de Nederlandse nationaliteit had. Aan de hand van de door u meegenomen documenten kan bepaald worden of u wel of niet de Nederlandse nationaliteit bezit.

Paspoorttool

Informatie over welke documenten u bij de aanvraag moet aanleveren kunt u vinden op de site van Nederland Wereldwijd.

Nederlanders zonder vaste woon-/verblijfplaats

Nederlanders zonder vaste woon-/verblijfplaats kunnen geen gebruik maken van de paspoorttool. De medewerker van het niet-ingezetenenloket zal u mededelen welke documenten u bij de aanvraag moet meenemen. U moet in elk geval documenten tonen waarmee u uw verblijf in Nederland kunt bewijzen. Alle mogelijke verklaringen waarmee u kunt aantonen dat u in Nederland verbleef vanaf de datum van uw uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) tot de datum van uw aanvraag. Bijvoorbeeld verklaringen van uitkeringsinstanties, verzekeringspapieren, werkgeversverklaring, salarisstroken of bankafschriften. 

Aanvragen

Hoe kan de aanvraag worden ingediend?

U kunt alleen op afspraak een reisdocument aanvragen. De afspraak kan alleen telefonisch gemaakt worden:

+31 – 597 - 48 20 00 van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur, vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur. Wij bevestigen uw gemaakte afspraak per brief of mail.

Voor de aanvraag van een paspoort of ID-kaart is het belangrijk dat u de juiste documenten kunt laten zien. Maak daarom eerst per persoon en per document een persoonlijke checklist. U kunt dit doen op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/paspoort-en-id-kaart/paspoort-of-id-kaart-aanvragen-als-u-in-het-buitenland-woont.

Neem alle in de checklist en bij stap 2 (www.nederlandwereldwijd.nl) genoemde documenten mee naar de afspraak. Neem van elk document altijd het origineel en een kopie mee.

Wanneer u niet over de juiste documenten beschikt kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. U moet dan een nieuwe afspraak maken.

Levertijd

• Reguliere aanvraag: 3 werkdagen

Wanneer kan ik het afhalen?

• Maandag tot en met donderdag: 9.00 tot 16.30 uur

• Vrijdag: 9.00 tot 15.00 uur

Nieuwe reisdocumenten moeten persoonlijk worden afgehaald bij de receptie van het gemeentehuis, dit kan zonder afspraak.

De openingstijden kunnen in de vakantieperiodes afwijken.

Wat moet ik meenemen?

• Uw persoonlijke checklist per persoon en per document van de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/paspoort-en-id-kaart/paspoort-of-id-kaart-aanvragen-als-u-in-het-buitenland-woont én een printscreen van stap 1 (‘maak uw persoonlijke checklist’) en stap 2 (‘extra eisen voor <land of gebied>’) van de website www.nederlandwereldwijd.nl.

• Neem alle in de checklist en bij stap 2 (www.nederlandwereldwijd.nl) genoemde documenten mee naar de afspraak. Neem van elk document altijd het origineel en een kopie mee.

• Is uw reisdocument vermist dan kunt u bij de gemeente terecht voor het tekenen van een verklaring van vermissing. Voor de identiteitsvaststelling adviseren wij u om een ander geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart en/of rijbewijs) mee te nemen. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. Meld u bij het maken van een afspraak dat uw reisdocument vermist is.

• Het kan zijn dat u buitenlandse documenten moet laten legaliseren. Is uw document niet opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans, laat het dan vertalen door een beëdigd vertaler.

• Toestemming gezaghouder(s)

Voor personen onder de 12 jaar die een Nederlandse identiteitskaar willen aanvragen en personen onder de 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, moet de gezaghouder(s) toestemming geven. Een afwezige gezaghouder/ouder kan toestemming verlenen door een toestemmingsverklaring. De toestemmingsverklaring ziet u na het invullen van de checklist op de website van Nederland wereldwijd. Of u maakt gebruik van de volgende link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/publicaties/2016/07/15/verklaring-toestemming-ontbrekende-ouder. Een toestemmingsverklaring heeft een geldigheid van drie maanden vanaf de datum van ondertekening. Zorg ervoor dat de toestemminggever die niet mee komt, zijn/haar handtekening en datum heeft geplaatst op de kopie van het legitimatiebewijs. U moet ook legitimatiebewijzen van degenen die bij de aanvraag toestemming geeft/geven (meestal beide ouders) meenemen.

Nederlanders zonder vaste woon-/verblijfplaats

Nederlanders zonder vaste woon-/verblijfplaats kunnen geen gebruik maken van de paspoorttool. De medewerker van het niet-ingezetenenloket zal u mededelen welke documenten u bij de aanvraag moet meenemen. U moet in elk geval documenten tonen waarmee u uw verblijf in Nederland kunt bewijzen. Alle mogelijke verklaringen waarmee u kunt aantonen dat u in Nederland verbleef vanaf de datum van uw uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) tot de datum van uw aanvraag. Bijvoorbeeld verklaringen van uitkeringsinstanties, verzekeringspapieren, werkgeversverklaring, salarisstroken of bankafschriften.

Wat zijn de voorschriften voor pasfoto’s?

Bij de aanvraag moet u één recente pasfoto die voldoet aan de Nederlandse eisen meenemen. Het komt veelvuldig voor dat een pasfoto niet kan worden gebruikt als deze in het buitenland is gemaakt, omdat pasfoto-eisen in Nederland met die in andere landen verschillen. Wij adviseren u daarom de pasfoto's bij een fotograaf in Nederland te laten maken. Dit moet een goedgelijkende kleurenfoto zijn die aan strenge eisen voldoet. De foto mag niet ouder dan 6 maanden zijn op moment van de aanvraag. Meer informatie over de foto-eisen vindt u op de website van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart).

Burgerservicenummer (BSN) van Nederlanders in het buitenland?

Wanneer u in het bezit ben van een burgerservicenummer, komt deze ook in uw reisdocument te staan. U hoeft hiervoor niets mee te nemen. De medewerker van de grensgemeente kan zelf achterhalen of u een BSN heeft. 

Tweede paspoort

Het is mogelijk een tweede paspoort aan te vragen. Een reden kan zijn dat u moet reizen op een tijdstip dat uw paspoort voor een aanvraag van een visum bij een buitenlandse vertegenwoordiging is. Een andere reden kan zijn dat u binnen één reis conflicterende landen bezoekt. De lijst van conflicterende landen vindt u op de site van de rijksoverheid.

Het tweede paspoort is twee jaar geldig. Voor het aanvragen van een tweede paspoort gelden extra voorwaarden. Het eerste paspoort moet nog minimaal zes maanden geldig zijn. En u toont aan dat u veel reist en uw paspoort regelmatig bij een buitenlandse vertegenwoordiging is of dat u een conflicterend land bezoekt. 

Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens, als u reist met uw kind, vindt u op de website van de marechaussee.

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.

 • Als u een Nederlandse identiteitskaart wilt aanvragen, kan dit ook als u buiten een EU-land woont. Een Nederlandse identiteitskaart kunt u alleen voor grenspassage gebruiken in een EU-land of in Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland of Zwitserland. Buiten een EU-land moet u een paspoort gebruiken.

 • U staat niet (meer) ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

 • U moet voor een aanvraag van een paspoort of identiteitskaart persoonlijk komen. Dit geldt ook voor minderjarigen.

 • U moet het paspoort of de identiteitskaart persoonlijk komen afhalen. Dit geldt ook voor minderjarigen die een document hebben aangevraagd.

 • Toestemming van de gezaghouder(s), zie tabblad Aanvraag.

  Aandachtspunten

  • Het paspoort en de identiteitskaart blijven eigendom van de staat. Daarom mag u ze niet weggooien of vernietigen als deze zijn verlopen.

  • U moet uw oude paspoort en/of identiteitskaart bij het ophalen van uw nieuwe reisdocument inleveren.

Kosten

Tarieven 2023:

Voor (reis)documenten, 18 jaar en ouder (geldigheidsduur van tien jaar)

 • Paspoort, zakenpaspoort niet-ingezetene € 117,35
 • Nederlandse identiteitskaart niet-ingezetene € 113,20
 • Voor een tweede paspoort, 18 jaar en ouder (geldigheidsduur van twee jaar) € 117,35

Voor (reis)documenten, tot 18 jaar (geldigheidsduur van vijf jaar)

 • Paspoort niet-ingezetene € 98,40
 • Nederlandse identiteitskaart niet-ingezetene € 80,80
 • Voor een tweede paspoort, tot 18 jaar (geldigheidsduur van twee jaar) € 98,40

U betaalt bij de aanvraag. Dit kan uitsluitend contant of - met een in Nederland werkende bankpas - per pin.

Meer informatie