Rioolheffing gebruikers

Beschrijving

U betaalt rioolheffing gebruikers (RIOG) als u gebruiker bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering en per jaar meer dan 500 m3 afvalwater afvoert. We spreken van een indirecte aansluiting als hemelwater via een regenpijp uiteindelijk in de gemeentelijke riolering terechtkomt.

Jaarlijks ontvangen wij van de Waterleidingmaatschappij het waterverbruik van alle panden in de gemeente die per jaar meer dan 500 m3 water van de Waterleidingmaatschappij afnemen.

Aan de hand van het waterverbruik over 2023, wordt de aanslag Rioolheffing Gebruikers 2024 opgelegd. Over de eerste 500 m3 wordt geen Rioolheffing Gebruikers in rekening gebracht. De eerste 500 m3 wordt bij de eigenaar in rekening gebracht middels de aanslag Rioolheffing Eigenarenexterne-link-icoon.

Kosten

Het tarief bedraagt per elke volle eenheid van 500 m3 afvalwater € 92,00, waarbij een gedeelte van 500 m3 voor een volle eenheid wordt gerekend.

Voorbeeld:
Volgens opgave van de Waterleidingmaatschappij is er in 2021 door een gebruiker van een pand in de gemeente Oldambt 1.800 m3 water afgenomen.

  • 1.800 m3 – 500 m3 (de eerste 500 m3 wordt niet belast) = 1.300 m3
  • 2 keer de volle eenheid van 500 m3 = 1.000 m3 = 2 x € 92,00 = € 184,00 en
  • 1 keer een gedeelte van 500 m3 (300 m3) = 1 x € 92,00 = € 92,00 

Contact

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen: