Roerende zaakbelastingen

Beschrijving

Roerende-zaakbelastingen (RZB) worden opgelegd aan eigenaren en gebruikers van roerende zaken. Roerende zaken zijn bijvoorbeeld woonboten, woonarken of woonwagens met een vaste ligplaats. Het geldt alleen voor een ruimte die ‘duurzaam aan een plaats verbonden is’ en die u gebruikt om te wonen of werken. Het verschil met onroerende zaken is dat roerende zaken verplaatst kunnen worden, ook al liggen ze lang op dezelfde plek. De RZB bestaan uit een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting.

Wanneer betaalt u deze belastingen?

  • Als u op 1 januari 2024 eigenaar bent van een roerende zaak, betaalt u eigenarenbelasting aan de gemeente.
  • Als u op 1 januari 2024 een roerende zaak (geen woning) gebruikt of huurt, betaalt u gebruikersbelasting aan de gemeente.
  • Bent u op 1 januari 2024 zowel eigenaar als gebruiker van een roerende zaak (geen woning)? Dan betaalt u zowel eigenarenbelasting als gebruikersbelasting.

De situatie per 1 januari 2024 geldt voor het hele jaar. Bent u op 1 januari 2024 eigenaar of gebruiker van een roerende zaak? Dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig. Ook als uw roerende zaak wordt verkocht.

Hoe wordt de hoogte van de RZB bepaald?

Het gaat om permanente bewoning of gebruik van de roerende zaak. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). Ook de bepaling van de waarde gebeurt op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

De hoogte van de roerende-zaakbelastingen (RZB) wordt bepaald door de waarde van de roerende zaak. Een taxateur bepaalt de waarde van alle onroerende en roerende zaken in de gemeente. Dit gebeurt ieder jaar. Op basis van de waarde van uw roerende zaak op1 januari 2023 (waardepeildatum), wordt de hoogte van de roerende-zaakbelastingen (RZB) op 1 januari 2024 bepaald. Is uw roerende zaak in de loop van vorig jaar aangepast, bijvoorbeeld door sloop of verbouwing? Dan wordt de waarde bepaald op basis van de situatie op 1 januari 2024.

De waarde van uw roerende zaak  is getaxeerd op een zogeheten WOZ-waarde, u betaalt een bepaald percentage van de WOZ-waarde aan roerende-zaakbelastingen. Dit percentage kan per gemeente verschillen. Iedere gemeente mag dit percentage namelijk zelf bepalen.

Kosten

Tarieven 2024

In het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) dienen alle onroerende en roerende zaken per 1-1-2024 een nieuwe WOZ-waarde te krijgen met als waardepeildatum 1-1-2024.

De tarieven zijn door de raad vastgesteld. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.

Het percentage bedraagt voor:

RZB Woning eigenaren 0,1569%
RZB niet-woningen eigenaren 0,5865%
RZB niet-woningen gebruiker 0,4607%

Contact

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen: