Standplaatsvergunning

Beschrijving

Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

U kunt het beste van te voren even informeren of er ruimte beschikbaar is. Neem hiervoor contact op met de gemeente (0597) 48 20 00.

Aanvragen

Vraag de vergunning minimaal vier weken van tevoren aan.

Online

Aanvraag standplaatsvergunning met eHerkenningexterne-link-icoon

Aanvraag standplaatsvergunning met DigiDexterne-link-icoon

Schriftelijk

U kunt hier het formulier aanvragen via info@gemeente-oldambt.nl als het digitaal aanvragen niet lukt.

De gemeente heeft de volgende documenten nodig, u kunt ze meesturen met het formulier:

 • foto van de verkoopinrichting
 • kopie van legitimatiebewijs
 • situatieschets
 • kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • akkoordverklaring grondeigenaar (indien van toepassing).

Zonder deze bijlagen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Het ingevulde formulier kunt u samen met de bijlagen naar de gemeente sturen, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.

Voorwaarden

 • de aanvrager
  •  moet niet jonger zijn dan 18 jaar,
  •  ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
 • de aanvrager wil goederen of diensten verkopen of promoten,
 • de standplaats staat op een terrein dat voor publiek toegankelijk is,
 • de aanvraag moet minstens vier weken van tevoren zijn aangevraagd,
 • de standplaats moet passen binnen het bestemmingsplan en de milieuwetgeving,
 • de kraam of wagen moet voldoen aan welstandseisen,
 • de veiligheid mag niet in het geding komen

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

Kosten in 2024:

 • Leges: € 64,00
 • Belasting voor gebruik gemeentegrond (precario):
  • Winschoten: € 0,90 per m2
  • overige plaatsen: € 0,45 per m2

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.