Standplaatsvergunning weekmarkt

Beschrijving

 Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Scheemda of Winschoten moet u een vergunning aanvragen. In Winschoten wordt de weekmarkt op zaterdag gehouden en in Scheemda op donderdagmiddag.

Er zijn standplaatsen met en zonder stroomvoorziening. Het college heeft een Brancheringsbesluit vastgesteld voor de weekmarkten. Hierin is bepaald hoeveel kramen op de weekmarkten mogen staan en het maximum aan kramen per branche. Dit besluit wordt beoogd een zo breed mogelijk aanbod en grote variëteit aan goederen op de markten te krijgen.

Aanvragen

Online

Aanvraag standplaatsvergunning weekmarkt met eHerkenningexterne-link-icoon
Aanvraag standplaatsvergunning weekmarkt met DigiDexterne-link-icoon

Via de post 

Lukt het digitaal aanvragen niet dan kunt u een papieren versie opvragen via info@gemeente-oldambt.nl.
Het aanvraagformulier standplaatsvergunning, met bijlagen, kunt u opsturen naar Gemeente Oldambt postbus 175, 9670 AD Winschoten.

Bij de aanvraag moet het volgende meegestuurd of op het gemeentehuis ingeleverd worden:

  • een kopie van een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • een foto/afbeelding van de verkoopwagen.
  • een bewijs waaruit blijkt dat u een zg. marktverzekering hebt afgesloten

Voorwaarden

  • De aanvrager moet minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
  • Er dient uiteraard een standplaats op de weekmarkt vrij zijn.

Kosten

Tarieven in 2024:

Voor elke kraam of uitstalling op de grond, per strekkende meter:

  • in Winschoten € 2,10
  • in Scheemda € 1,20