Studietoeslag

Beschrijving

Kunt u door een medische beperking naast uw studie niet werken? Dan kunt u misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente.

Aanvragen

Hoe vraagt u aan?

U kunt de studietoeslag aanvragen via de knop op deze pagina.

Als u alle vragen hebt ingevuld en bewijsstukken hebt toegevoegd kunt u de aanvraag verzenden. U krijgt dan van ons een bevestigingsmail naar het e-mailadres dat u hebt ingevuld.

We kunnen u om extra informatie vragen. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Vindt u het lastig om de aanvraag digitaal te doen?

Vraag dan een papieren aanvraagformulier aan via mzinkomensondersteuning@gemeente-oldambt.nl. Vergeet daarbij niet uw naam, adres en geboortedatum te vermelden. U krijgt het aanvraagformulier zo snel mogelijk opgestuurd.

Wijzigt er iets in uw situatie?

Laat het ons direct weten zodra er iets in uw situatie verandert. Veranderingen hebben vaak gevolgen voor de hoogte en de duur van uw studietoeslag. Denk hierbij aan veranderingen in uw studie, werk, stagevergoeding, medische en/of persoonlijke situatie. Twijfelt u of het nodig is? Geef een verandering dan toch door. Zo voorkomt u dat u te veel studietoeslag krijgt, dat u de studietoeslag moet terugbetalen of dat u een boete krijgt. Geef uw veranderingen door via mzinkomensondersteuning@gemeente-oldambt.nl.

Voorwaarden

Wanneer heeft u recht op de studietoeslag?

U heeft recht op de studietoeslag als u:

  • In de gemeente Oldambt uw woonplaats heeft;
  • 15 jaar of ouder bent;
  • Een medische beperking heeft, waardoor u structureel niet in staat bent naast uw studie te werken;
  • Geen recht heeft op een Wajong-uitkering;
  • Geen inkomsten uit werk heeft, met uitzondering van een stagevergoeding.

Ook wanneer u Studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de WTOS ontvangt (het levenlanglerenkrediet valt hier niet onder) kunt u recht hebben op studietoeslag.

Ontvangt u stagevergoeding, dan mag u € 211,67 (per 1 januari 2024) per maand houden. Alles wat u meer verdient, wordt met de studietoeslag verrekend.

Wat is de hoogte van de studietoeslag?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw leeftijd en bedraagt maandelijks:

Leeftijd

Per maand per 1 januari 2024

15 jaar

€ 105,84

16 jaar

€ 121,71

17 jaar

€ 139,35

18 jaar

€ 176,40

19 jaar

€ 211,67

20 jaar

€ 282,23

21 jaar en ouder

€ 352,80

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente.

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag 9.00 - 16.30 uur, vrijdag tot 15.00 uur.

Bezoekadres: