Subsidie afkoppelen regenwater

Beschrijving

Inwoners en ondernemers uit Oldambt kunnen subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van regenwater. Daarmee komt schoon regenwater niet meer in het riool terecht, maar wordt het rechtstreeks afgevoerd naar bijvoorbeeld de bodem of een sloot. Afkoppelen is een duurzame, milieubewuste en toekomstgerichte aanpak om het rioolstelsel te optimaliseren en om wateroverlast tegen te gaan.

De subsidieregeling start in 2021 en bedraagt maximaal 400 euro per perceel tot 150 vierkante meter. Voor grotere percelen komt daar nog een bedrag per vierkante meter overheen.

Op www.riool.infoexterne-link-icoon leest u meer over hoe u regenwater probleemloos kunt verwerken in de tuin.

Aanvragen

Vraag de subsidie aan via het online- aanvraagformulier afkoppelen regenwater. 

Aanvragen met DigiDexterne-link-icoon

Aanvragen zonder DigiDexterne-link-icoon

Heeft u verder nog vragen, neem dan telefonisch contact op via (0597) 48 20 00.

Voorwaarden

 • U bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het regenwater afkoppelt;
 • voor het door u voorgestelde verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend;
 • afkoppeling van het regenwater veroorzaakt geen overlast in uw omgeving;
 • de regenpijp is nu nog legaal aangesloten op het openbaar gemengd (of vuilwater)riool en niet al eerder afgekoppeld;
 • het af te koppelen oppervlak waar het om gaat is minimaal 40 m2. U berekent het oppervlak aan de hand van de plattegrond (dus niet een schuin dak);
 • het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving. Bij een bui die gemiddeld eens per twee jaar voorkomt, is dat zo’n 20 liter per m2. Bij een oppervlakte van 40 m2, moet er dan dus ruimte zijn voor het regenwater van 800 liter. En bij het afkoppelen van bijvoorbeeld 100m2, is dat al 2000 liter! Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.riool.info/regen-opvangen-in-de-tuin ;
 • alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie;
 • eenmaal afgekoppelde oppervlakten mogen niet meer worden aangekoppeld.

Met het ondertekenen van de aanvraag verklaart u:

 • bekend te zijn met de wettelijke eigen verantwoordelijkheid voor de verwerking van regenwater op eigen terrein;
 • verantwoordelijk te zijn voor het goed functioneren en onderhouden van het afkoppelsysteem en voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste aanleg of onvoldoende onderhoud van het systeem (dit geldt ook voor schade aan derden, bijvoorbeeld op aangrenzende percelen);
 • bij verhuizing de nieuwe bewoners te wijzen op de aanwezigheid van het regenwatersysteem en hun verantwoordelijkheid om dit goed te onderhouden;
 • de gemeente toestemming te geven om op afspraak het afkoppelproject ter plekke te inspecteren;
 • af te zien van aansprakelijkheidstelling van de gemeente voor schade als gevolg van het afkoppelproject.

Deelt u uw regenpijp met de buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen.

De subsidieregeling start in 2021 en bedraagt maximaal 400 euro per perceel tot 150 vierkante meter. Voor grotere percelen komt daar nog een bedrag per vierkante meter overheen.