Subsidieregeling Toekomstbestendig Centrum Winschoten 2021

De gemeente Oldambt wil actief aan de slag met de verbetering van het winkelgebied in het centrum van Winschoten. Eén van de instrumenten daarvoor is de Subsidieregeling Toekomstbestendig Centrum Winschoten 2021. Op deze pagina vindt u informatie over deze subsidieregeling, welke regelingen er zijn en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

Stimuleringsregeling voor het versterkingsgebied centrum Winschoten

Voor deze regeling is in 2020 een aanvraag ingediend bij Nationaal Programma Groningen en dit heeft in 2021 geresulteerd in de toekenning van een budget van € 500.000,- . De regeling is opgezet om in het versterkingsgebied de leefbaarheid te verbeteren, de belangrijke kernfuncties te centraliseren en om leegstand en verpaupering tegen te gaan. Het versterkingsgebied is het gebied binnen het centrum van Winschoten en omvat ’t Rond, het Israëlplein, de Langestraat en de kop van de Torenstraat.

Drie doelen

Er zijn drie doelen waarvoor u een subsidie kunt aanvragen:

  1. Voor een bedrijfsverplaatsing naar het versterkingsgebied.
    Het doel van deze regeling is het centraliseren van de belangrijkste kernfuncties in het versterkingsgebied. Hierbij gaat het om het daadwerkelijk verplaatsen van bedrijven buiten het versterkingsgebied naar het versterkingsgebied.
  2. Voor verbetering leegstand vastgoed
    Het doel van deze regeling is om de leegstand terug te dringen en de  leegstaande bedrijfspanden binnen het versterkingsgebied weer een bedrijfsfunctie te geven.
  3. Voor gevelverbetering
    Het doel van deze regeling is de kwaliteit en uitstraling van de bedrijfspanden in het versterkingsgebied te verbeteren. Het gaat hierbij om het verfraaien van de gevel (luifel, pui, entree) van een bestaand pand.

Bovenstaande regelingen gelden voor detailhandelsondernemingen, detailhandel ondersteunende horecazaken of detailhandel-ondersteunende ondernemingen in de dienstverlening. De voorwaarden per regeling vindt u terug in de verordening subsidieregeling toekomstbestendige centrum Winschotenexterne-link-icoon.

Aanvragen en declareren

Wilt u gebruik maken van de subsidieregeling toekomstbestendige centrum Winschoten? Vul dan het aanvraagformulier in. U kunt via het aanvraagformulier uw subsidiekeuze indienen.

Wordt uw aanvraag voor een subsidie toegekend, dan vragen wij u om een verzoek tot uitbetaling (declareren) te doen. Dit is mogelijk met hetzelfde aanvraagformulier als hieronder vermeld. U kiest dan in het formulier voor de optie ‘declaratie’.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de subsidieregeling toekomstbestendige centrum Winschoten? Of misschien wilt u even overleg over uw plan? Neem dan gerust contact met ons op via (0597) 48 20 00.