Tijdelijk alcohol schenken (ontheffing art. 35 Alcoholwet)

Beschrijving

De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholische dranken ontheffing verlenen bij een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.

Aanvragen

Online aanvragen met DigiD

Bij het invullen van het webformulier moet u de volgende bijlagen uploaden:

  • een kopie SVH (Verklaring Sociale Hygiëne);
  • een nauwkeurige situatietekening van het evenemententerrein met hierop het tappunt/terras

Voorwaarden

De leidinggevende moet voldoen aan de eisen van sociale hygiëne, de zedelijkheids eisen en de leeftijdsgrens van 21 jaar.

De ontheffing geldt voor een periode van maximaal 12 dagen.

Hoe lang gaat het duren?

Het formulier moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard zijn ingediend.
Bij te late indiening wordt geen ontheffing verleend.

Kosten

De kosten van een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol zijn € 55,00 (tarief 2024).