Trouwen

Als u gaat trouwen, maakt u met de gemeente afspraken over het sluiten van uw huwelijk. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien.

Er moeten minimaal twee en maximaal vier getuigen aanwezig zijn als u het jawoord geeft. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

Wilt u gratis trouwen? Dat kan. Er zijn dan minder mogelijkheden.

Trouwboekje

U kunt kiezen uit:

 • geen trouwboekje
 • een geprint trouwboekje
 • een gekalligrafeerd trouwboekje; hierbij kunt u kiezen uit vier verschillende lettertypen, zie: voorbeeld lettertypen.pdf

Beperkte gemeenschap van goederen

Verandering huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

Heeft u trouwplannen of plannen om het partnerschap te registreren? Dan moet u weten dat de financiële gevolgen vanaf 1 januari 2018 zijn veranderd.

Situatie tot 1 januari 2018 was: algehele gemeenschap van goederen

Dit houdt in dat het voorhuwelijkse vermogen thans in de gemeenschap valt, evenals giften en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen. Indien (aanstaande) echtgenoten dit wensen, kunnen zij hun huwelijksgoederenregime anders regelen door het aangaan van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor een beperkte gemeenschap van goederen of een gehele uitsluiting van huwelijksgemeenschap.

Situatie na 31 december 2017: beperkte gemeenschap van goederen

Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen, evenals erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren. Voor mensen die in het huwelijk treden nadat de wet per 1 januari 2018 in werking is getreden, is het wettelijke huwelijksgoederenregime dus vanaf de datum van het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Tot die beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of samen staande het huwelijk zijn verkregen en de goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden. Tot de gemeenschap gaan – kort gezegd – ook behoren gezamenlijke schulden van voor het huwelijk, schulden behorend bij goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden en schulden die staande het huwelijk zijn ontstaan. Hierop gelden als uitzondering schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen die door een echtgenoot staande het huwelijk worden verkregen.

Er kan van de beperkte gemeenschap worden afgeweken door het sluiten van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Indien (aanstaande) echtgenoten bijvoorbeeld toch een algehele gemeenschap van goederen willen, kunnen zij dit bij aanvang van het huwelijk (of gedurende het huwelijk) door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden regelen. Voor een schenker of erflater wordt het mogelijk om door middel van een insluitingsclausule te bewerkstelligen dat een schenking of erfenis in de gemeenschap valt.

Het blijft daarom voor (aanstaande) echtgenoten van belang dat zij nadenken over de civielrechtelijke en fiscale gevolgen van hun huwelijk. Dat is nu ook al het geval en wordt straks niet anders.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Vanaf 1 september 2015 hoeft u geen aangifte meer te doen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U hoeft alleen een schriftelijke melding te doen. Dit doet u bij de gemeente waarin u zich als partners wilt registeren. Doe de melding minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouwdatum.

Kosten

 • huwelijksrecht ma t/m vr 09.00 - 16.00 (stadhuis) € 297,00

 • huwelijksrecht ma t/m vr 09.00 - 18.00 ( niet in stadhuis) € 181,00

 • huwelijksrecht za 09.00 -16.00 (stadhuis): € 583,00

 • huwelijksrecht za 09.00 - 18.00 (niet in stadhuis): € 347,00

 • huwelijksrecht (buiten reguliere tijden): € 811,00

 • onderzoekskosten eendaagse trouwlocatie € 162,00

 • herhaalonderzoek eendaagse trouwlocatie € 54,00

 • omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk: € 37,00

 • bijzonder huis (extra): € 30,00

 • trouwboekje: € 23,00

 • gekalligrafeerd lettertype in het trouwboekje: € 12,00

 • kalligrafie kindbijschrijving: € 8,75

 • kalligrafie kerkelijke inschrijving: € 7,00

 • kalligrafie getuigebijschrijving € 2,50Kosteloos trouwen

Een kosteloze huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk kan alleen op dinsdagmorgen en woensdagmorgen om 09.00 uur.

U kunt alleen trouwen als u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft geen bloedverwantschap met uw partner, bijvoorbeeld (half)broer, (half)zus, kind.
 • Uw getuigen zijn 18 jaar of ouder. 

Voordat u kunt trouwen moet u dit melden bij de gemeente. Kijk voor meer informatie bij Trouwplannen, melding van (voorheen ondertrouw).