Trouwen in het buitenland

Beschrijving

U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan daarom een 'verklaring van huwelijksbevoegdheid' of een 'ongehuwdverklaring' voor u maken.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. Hoelang een ongehuwdverklaring geldig is, verschilt per land.

Wilt u weten of u zo'n internationaal document nodig heeft? En welke precies? Neem dan contact op met de ambassade van dat land. Weet u al in welke buitenlandse plaats u wilt trouwen? Dan kunt u ook contact opnemen met de burgerlijke stand van die plaats.

Aanvragen

Voor dit product moet u telefonisch een afspraak maken: (0597) 48 20 00.

U heeft de volgende documenten van u en uw partner nodig:

 • geldig identiteitsbewijs
 • een recent afschrift van de geboorteakte
 • uittreksel van de basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat
 • toestemmingsbewijs, bijvoorbeeld voor minderjarigen en mensen die onder toezicht (curatele) staan

Als u eerder bent getrouwd:

 • Een bewijs dat u niet meer getrouwd bent. Bijvoorbeeld een originele echtscheidingsakte of een overlijdensakte

Wat u nodig heeft verschilt per aanvraag. Neem daarom altijd contact op met de gemeente. Wij kunnen u precies vertellen wat u mee moet nemen.

Bijzonderheden

Moet u documenten overleggen die zijn opgemaakt buiten Nederland? Wellicht moet het document worden vertaald door een beëdigd vertaler of moet het zijn voorzien van een apostille of legalisatie. Informatie hierover leest u op de website Rijksoverheid.nl.

Heeft u nooit in Nederland ingeschreven gestaan? Een verklaring kan door u worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u wilt trouwen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit
 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kan worden aangevraagd bij:

  -De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u ingeschreven staat in Nederland

  -De ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in Nederland (wanneer u bent uitgeschreven naar het buitenland)

  -De Nederlandse consul van het land waar u wilt gaan trouwen (wanneer u nooit ingeschreven bent geweest in Nederland) 

U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid altijd persoonlijk aan bij de gemeente.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost: € 29,00.

Meer informatie