Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

U doet een schriftelijke melding bij de gemeente Den Haag. Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdatum. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken voor de trouwdatum. Maar let op: als de gemeente documenten moet opvragen uit het buitenland, kan 2 weken te kort zijn.

Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen. Lees meer informatie op de pagina's 'Trouwen' of 'Geregistreerd partnerschap aangaan'.

Kosten

 • huwelijksrecht ma t/m vr 09.00 - 16.00 (stadhuis) € 309,00

 • huwelijksrecht ma t/m vr 09.00 - 18.00 ( niet in stadhuis) € 188,00

 • huwelijksrecht za 09.00 -16.00 (stadhuis): € 606,00

 • huwelijksrecht za 09.00 - 18.00 (niet in stadhuis): € 362,00

 • huwelijksrecht (buiten reguliere tijden, op zon- en feestdagen of bij Koninklijk besluit met een algemene feestdag gelijkgestelde dag en/of ander uren dan voornoemd): € 841,00

 • onderzoekskosten eendaagse trouwlocatie € 168,00

 • herhaalonderzoek eendaagse trouwlocatie € 56,00

 • omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk (in spreekkamer): € 38,00

 • bijzonder huis (extra): € 31,00

 • trouwboekje: € 24,00

 • gekalligrafeerd lettertype in het trouwboekje: € 13,00

 • kalligrafie kindbijschrijving: € 10,00

 • kalligrafie kerkelijke inschrijving: € 10,00

 • kalligrafie getuigebijschrijving € 2,75

De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Dit mag als:

 • tenminste 1 van u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft
 • u 18 jaar of ouder bent
 • u niet met iemand anders bent getrouwd
 • u niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap heeft
 • u niet te dicht verwant bent aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan kunt u wel trouwen. U moet dan allebei verklaren dat u vrijwillig met elkaar trouwt
 • u niet onder curatele staat (als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter)