Uitreiking koninklijke onderscheidingen

26 april 2023
Algemeen

Ter gelegenheid van Lintjesregen 2023 heeft burgemeester Cora-Yfke Sikkema op woensdag 26 april 2023 koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan acht inwoners van de gemeente Oldambt. Zeven inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en een inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De gedecoreerden

De koninklijke onderscheidingen werden toegekend aan de heer Bleeker uit Beerta, de heer Fekkes uit Westerlee, de heer Steenbergen uit ’t Waar, de heer Heeringa, de heer Koopman, de heer Nieboer en mevrouw Browne uit Winschoten, en de heer Bolhuis uit Finsterwolde. 

De heer H. Bleeker (Hendrik)

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Bleeker is ruim 70 jaar lid en een heel actieve kracht bij de voetbalvereniging THOS in Beerta.

 • 1978-heden:  Vrijwilliger bij voetbalvereniging (sportvereniging) THOS (Tot Heil Onzer Spieren) in Beerta.
 • 1952-heden:  Lid van SV THOS (voetballer)
 • 1978 - 1996:  Leider van het 2e elftal, THOS 2
 • 1997 - 2020:  Leider van het 1e elftal, THOS 1

De heer J. Nieboer (Jurjen) 

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Nieboer is actief als vrijwilliger voor goede doelen en op het gebied van zorg en sport.

 • 2002-heden: Collectecoördinator en collectant bij de Hartstichting
 • 2010-heden: Rayoncollectecoördinator en collectant bij het Nationaal MS Fonds
 • 2016 - 2018: Vrijwilliger bij het zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham.
 • 2018-heden: Vrijwilliger bij de hardloopwedstrijd RUN in Winschoten en voorzitter van een straatversieringscommissie.
 • 2019-heden: Vrijwilliger bij voetbalclub FC Groningen.

De heer J. Koopman (Jakob) 

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Koopman heeft zich jarenlang ingezet voor allerlei culturele en maatschappelijke organisaties in de gemeente Oldambt.

 • 1974 - 2007: Voorzitter / regisseur / toneelspeler bij toneelvereniging ‘Vita Nova’
 • 1986 - 2008: Toneelregie bij culturele activiteiten in Winschoten
 • 1988 - 1995: Voorzitter en regisseur Operettevereniging ‘Amicitia’
 • 2000 - 2023: Voorzitter van meerdere cliëntenraden van Stichting Oosterlengte
 • 2017-heden: Lid wedstrijdcommissie, regisseur bij optredens van leden van Tennisvereniging ‘Sla Raak’
 • 2017-heden: Klik & Tik en Digisterk bij Biblionet

De heer J.J.R. Heeringa (Jan)   

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Heeringa heeft zich ingezet voor de leefbaarheid van de Parkwijk en zette diverse initiatieven op.

 • 2007 - 2022: Lid/voorzitter van het Wijkplatform Parkwijk Kloostervallei in Winschoten
 • 2012 - 2022: Penningmeester Noord Nederlandse Trein & Tram Museum (NNTTM) in Zuidbroek
 • 2016 - 2018: Administrateur bij de cbs De Vossenburcht in Winschoten
 • 2016-heden: Inzamelen van oud papier bij de cbs De Vossenburcht in Winschoten

De heer K.K. Steenbergen (Klaas)  

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Steenbergen is een stuwende, inspirerende en ondersteunende kracht bij diverse natuur- educatieve centra en organisaties.

 • 2006 - 2021: Opzetten Educatief Centrum Gorechtpark in Hoogezand, inrichten natuurtuin en verzorgen van educatieve activiteiten.
 • 1990-heden: Vrijwilliger bij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afd. (Oost-)Groningen.
 • 1990-heden: Vrijwilliger bij Heemtuin in Muntendam en bestuurslid Vereniging Vrienden van de Heemtuin
 • 2005 - 2017: Vrijwilliger bij Club OIdambtster Groen.
 • 2012 - 2018: Medeoprichter/bestuurslid/vrijwilliger bij IVN, afd. Sappemeer.

De heer H.M. Bolhuis (Hemmo) 

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Bolhuis is als bestuurslid actief bij diverse (landelijke) landbouworganisaties en bij verenigingen en organisaties in Oldambt.

 • 2002 - 2014: Raadslid Gemeente Belangen tot herindeling gemeente in gemeente Reiderland, na herindeling in 2010 fractievoorzitter van de VVD in gemeente Oldambt
 • 1995 - 2005: Voorzitter Nederlandse Wolfederatie
 • 1996 - 2000: Voorzitter LTO Noord, afdeling Oldambt
 • 1998 - 2005: Voorzitter Stuurgroep Scrapiebestrijdingsprogramma (vanuit LTO)
 • 2000 - 2006: Voorzitter Hockey Club Winschoten (HCW)
 • 2001-heden: Lid en bestuurslid Rotaryclub Winschoten
 • 2009 - 2019: Algemeen bestuurslid Waterschap Hunze en Aa’s
 • 2009-heden: Algemeen bestuurslid Stichting Gemaal Cremer (in Termunten)
 • 2013-heden: Voorbereiden en onderhouden  festivalterrein Hongerige Wolf
 • 2014 - 2023: Voorzitter VVD afdeling Oldambt/netwerk Oost-Groningen

Mevrouw C.D. Browne, (Claudia) 

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Browne heeft zich decennia lang heel actief ingezet als docente Engels in het voortgezet onderwijs op de PC en RK scholengemeenschap Ubbo Emmius in Winschoten.

 • Ze was een gedreven docente die zich met hart en ziel heeft ingezet om het beste aan haar leerlingen mee te geven.

De heer H. Fekkes, (Hendrik)

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Fekkes is decennia lang een actieve kracht bij de voetbalvereniging Westerlee.

 • 1974 - 1977: Penningmeester van het jeugdbestuur
 • 1983 - 1986: Kantinemedewerker
 • 1983-heden: Lid van de accommodatiegroep
 • 1988 - 1993: Leider en grensrechter
 • 2011 - 2022: Lotenverkoper en medewerking aan uitgave programmaboekjes
 • 1975 - 1995: Vrijwilliger bij buurtvereniging Hogegarst
 • 1996 - 1997: Vrijwilliger bij dorpshuis De Tille in Westerlee.