Uittreksel basisregistratie personen BRP

Beschrijving

Met ingang van 6 januari 2014 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) vervangen door de Wet Basisregistratie personen (BRP). De term uittreksel GBA bestaat daarom niet meer. Deze is vervangen door het uittreksel basisregistratie personen.  

Het kan zijn dat u een uittreksel uit de basisregistratie nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen of bij het inschrijven voor een studie. Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel aanvraagt, omdat het ook kan zijn dat u een uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand (geboorteakte bijvoorbeeld) nodig heeft.

Welke soorten zijn er?

Er bestaan verschillende soorten uittreksels uit de basisregistratie, zo kunnen er uittreksels worden afgegeven met bijvoorbeeld vermelding van nationaliteit, aanvangsdatum bewoning adres, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, woonhistorie, etc. Dit is afhankelijk van de situatie waarvoor het uittreksel nodig is.

Op een uittreksel uit de BRP staan in ieder geval:

  • uw volledige geslachts- en voorna(a)m(en),
  • uw geboortedatum en -plaats,
  • uw huidige adres,
  • de datum van afgifte.

BRP-uittreksels en inschrijving leerlingen bij scholen

Een bekend probleem is dat een instantie vraagt om een uittreksel uit de BRP, terwijl dit niet altijd nodig is. Een voorbeeld is het verzoek om een uittreksel bij inschrijving van leerlingen op scholen.

Bij het inschrijven van leerlingen vragen scholen naar het BSN ( Burger Service Nummer) van leerlingen. Het BSN staat vermeld in Nederlandse reisdocumenten. Het volstaat om dit document te overleggen bij scholen. Dit betekent dat ouders/verzorgers in een groot aantal gevallen geen uittreksel uit de basisregistratie hoeven te halen bij de gemeente.

Hierop is één uitzondering: niet-Nederlandse leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven, dienen wel een uittreksel uit de basisregistratie te overleggen!

Aanvragen

Online aanvragen en betalen

U kunt dit uittreksel aanvragen via de knop op deze pagina.

Met dit formulier kunt u ook een uittreksel aanvragen voor uw kind dat jonger is dan 16 jaar.

Let op bij de betaling! 

Na het invullen van uw aanvraag komt u automatisch bij de internetkassa. U betaalt dan via iDeal of met uw visa/master card.

Het is belangrijk dat u aan het eind van de betaling op 'bestelling afronden' klikt.

Doet u dat niet, dan heeft u wel betaald, maar de gemeente krijgt uw aanvraag niet binnen.

Bij de digitale aanvraag wordt het document, na betaling, met de post aan u verzonden.

Op het gemeentehuis aanvragen

Voor dit product kunt u direct online een afspraak makenexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Dit uittreksel is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

Kosten

Tarieven in 2024:

  • aanvraag aan de balie: € 8,00
  • aanvraag via internet: € 5,30